Karta informacyjna przedsięwzięcia - ważny dokument w procesie inwestycyjnym - Danuta Kwaśniewska - ebook

Karta informacyjna przedsięwzięcia - ważny dokument w procesie inwestycyjnym ebook

Danuta Kwaśniewska

0,0
15,28 zł

Opis

Ustawa z 3 października 2008 r. wprowadziła pojęcie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Do 15 listopada 2008 r. do składanego wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołączałeś mapę ewidencyjną, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej oraz tzw. informację o planowanym przedsięwzięciu. Z chwilą zmiany ustawy karta informacyjna przedsięwzięcia zastąpiła ten ostatni dokument. Karta jest niezwykle istotna, gdyż stanowi podstawową bazę wiedzy dla urzędnika do wystawienia opinii o konieczności sporządzenia bądź odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Aby poprawnie wypełnić kartę i tym samym uniknąć ewentualnych wezwań do uzupełnień, warto wiedzieć, jak ją prawidłowo sporządzić.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF