Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej - Michałek Aneta - książka

Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej książka papierowa

Michałek Aneta

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Jest to wartościowe opracowanie, które daje pogłębiony obraz badanego problemu. Na podkreślenie zasługują w szczególności dokonane przez autorkę samodzielne ustalenia badawcze oraz rzetelna analiza zagadnień objętych zakresem rozważań, oparta na obszernej podstawie bibliograficznej.Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy MeleziniPaństwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyOpracowanie stanowi wszechstronną, niemal kompleksową analizę tytułowego zagadnienia. Autorka dokonała wnikliwej eksploracji aktów prawnych, stanowisk doktryny oraz orzecznictwa. Ujęła tym samym karę ograniczenia wolności w sposób szeroki. Rzec by można, że wyraźnie wykraczający poza ramy wyznaczone wyłącznie przez prawo karne.Z recenzji dr. hab. Igora Zgolińskiegoprof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Liczba stron: 366

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788373068124