Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - Opracowanie zbiorowe - ebook

Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa ebook

0,0
34,00 zł

Opis

Wartość rynkowa, inaczej zwana giełdową, jest miarą wartości przedsiębiorstwa bliższą rzeczywistym warunkom jego funkcjonowania na rynku. Rosnącą różnicę między księgową wartością aktywów netto a wartością rynkową obserwujemy począwszy od 1953 roku w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Wówczas udział aktywów niematerialnych w wartości księgowej systematycznie wzrastał, osiągając poziom 3,91 w 2001 roku, co oznaczało, że przeciętne przedsiębiorstwo notowane na Dow Jones Industrial było prawie czterokrotnie więcej warte, niż to wynikało z jego księgowej wartości.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0