Jakość w gastronomii - Marcin Bill - ebook

Jakość w gastronomii ebook

Marcin Bill

0,0
2,02 zł

lub
Opis

Jakość w gastronomii odgrywa istotną rolę. Chcemy zjeść dobrze i smacznie ale mało kto pamięta, że restauracja czy kebab muszą również wdrażać systemy zarządzania jakością, które niewiele mają wspólnego z przygotowaniem jedzenia w domu. To systematyczne, oparte na wiedzy naukowej działania, w wyniku których nasz burger jest nie tylko smaczny i bezpieczny dla naszego podniebienia ale także spełnia wszystkie wymagane prawem normy.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 20

Oceny
0,0
0
0
0
0
0

Popularność
Marcin Bill

Jakość w gastronomii

© Marcin Bill, 2020

Jakość w gastronomii odgrywa istotną rolę. Chcemy zjeść dobrze i smacznie ale mało kto pamięta, że restauracja czy kebab muszą również wdrażać systemy zarządzania jakością, które niewiele mają wspólnego z przygotowaniem jedzenia w domu. To systematyczne, oparte na wiedzy naukowej działania, w wyniku których nasz burger jest nie tylko smaczny i bezpieczny dla naszego podniebienia ale także spełnia wszystkie wymagane prawem normy.

ISBN 978-83-8221-286-0

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Wstęp

Każdy z nas lubi jeść smacznie, niedrogo, możliwie najbliżej pracy lub miejsca zamieszkania (…) Lista oczekiwań jest znacznie dłuższa w tym zakresie. Pojawia się jednak pytanie, w jakim stopniu zdajemy sobie sprawę, iż zanim potrawa trafi na nasz talerz, produkty, które się na nią składają, kelner, woźny w restauracji, a także personel kuchenny

a nawet stół przy którym zasiądziemy, jest przedmiotem nieustannego procesu podnoszenia

i kreowania jakości. Nowoczesne zarządzanie wkracza w ten sposób nasze życie rzecz można „od kuchni”. W tym kontekście celem przedmiotowego referatu jest naświetlenie problematyki zarządzania jakością w odniesieniu do różnych aspektów tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, stanowiących powiązanie jakości usługi i produktu w wymiarze działalności gastronomicznej. To złożone zagadnienie można odnieść do bardzo prozaicznych z pozoru kwestii. Jakość zarządzania miejscem przygotowania potraw to nie tylko kwestia dobrego smaku. W takim miejscu musi pojawić się przeszkolony personel, znający zasady obsługi urządzeń, zasady prawidłowej utylizacji odpadów, a nawet zasad stosowania środków chemicznych do mycia i czyszczenia. To element procedur tworzony w ramach HACCP, systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.[1]

Istnieje również cały szereg szczegółowych norm prawnych, które wyznaczają zasady postępowania z żywnością, jej kontroli, sprzedaży.[2] Te aspekty wraz z podporządkowaniem normom, wynikającym z systemów certyfikacji punktów gastronomicznych stanowią klucz do zrozumienia sensu jakości w wymiarze gastronomii. Tymczasem badania w tym zakresie wskazują, iż nadal funkcjonowanie restauracji, barów szybkiej obsługi czy innych form gastronomii pozostawia wiele do życzenia w sferze jakości. Aż w przypadku 21% badanych w ogólnopolskim sondażu podmiotów stwierdzono nierzetelną obsługę, w przypadku 14% problem stanowiło nieprawidłowe przechowywanie żywności, zaś 21% oferowało napoje niewłaściwej jakości.[3] W tym kontekście znajomość zagadnień zarządzania jakością wydaje się być kluczowym aspektem poprawy takiego stanu rzeczy.

[1] Za: http://haccp.gastrona.pl/art/Dobre_Praktyki_a_HACCP,5303.html, data dostępu: 23.01.2016r.

[2] Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 27