Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK - Izabela Nowacka - ebook

Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK ebook

Izabela Nowacka

0,0
19,90 zł

Opis

Osobom zatrudnionym, które nie złożą swoim pracodawcom deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK, pracodawca jest zobowiązany naliczyć i potrącić wpłatę podstawową w wysokości wynoszącej co do zasady 2% wynagrodzenia, a także wpłatę dodatkową, jeżeli zostanie zadeklarowana przez uczestnika. W publikacji omówiono zasady rozliczania wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne