Jak przygotować się do zmian 2020.Podatki,rachunkowość,prawo pracy,ZUS -  - ebook

Jak przygotować się do zmian 2020.Podatki,rachunkowość,prawo pracy,ZUS ebook

0,0
47,20 zł

Opis

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2020 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji.
Zakres planowanych i już uchwalonych zmian jest szeroki.
W przepisach podatkowych zmiany dotyczą m.in.:
• ograniczeń w zaliczaniu do kosztów wydatków gotówkowych,
• zasad pobierania zaliczek od wynagrodzeń,
• podwyższenia limitu dla małych podatników,
• wprowadzenia ulgi na złe długi,
• sposobu przekazania do organów podatkowych sprawozdań finansowych,
• wprowadzenia opodatkowania tzw. prostych spółek akcyjnych,
• zasad wpłacania podatków PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek podatnika (tzw. mikrorachunek),
• odpowiedzialności solidarnej nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę,
• obowiązku wpłaty na konto ujawnione w wykazie podatników VAT,
• obowiązku wymiany kas na kasy online,
• zasad wystawiania faktur do paragonów,
• zasad prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji VAT,
• zasad klasyfikacji towarów i usług do celów VAT,
• stawek VAT na wybrane towary i usługi,
• reguł rozliczania importu w deklaracji,
• stawek akcyzy dla niektórych samochodów osobowych hybrydowych,
• wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
• opodatkowania akcyzą samochodów osobowych (zmiany „uszczelniające”),
• obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji wyrobów akcyzowych i obowiązkowej elektronizacji składania deklaracji akcyzowych.
W rachunkowości należy się przygotować do zmian dotyczących:
• wprowadzenia e-podpisu osobistego i możliwości podpisywania nim sprawozdań finansowych,
• informowania o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego,
• prowadzenia rachunkowości w nowym typie spółki kapitałowej, jaką jest prosta spółka akcyjna,
• obowiązków ewidencyjnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności,
• badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.
Publikacja omawia także krok po kroku, jak przygotować się do zmian prawa pracy i ZUS, które wejdą w życie w 2020 r. Z książki można się m.in. dowiedzieć, jak przygotować się na zmiany w przepisach dotyczące:
• ograniczenia pracy w handlu,
• wymiaru czasu pracy,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia i świadczeń od niego zależnych,
• wyłączenia dodatku stażowego z kwoty minimalnego wynagrodzenia,
• rozliczania PIT od przychodów pracowniczych,
• współczynnika urlopowego,
• objęcia kolejnej grupy pracodawców i pracowników systemem pracowniczych planów kapitałowych (PPK),
• małego ZUS,
• objęcia ubezpieczeniami akcjonariuszy nowego rodzaju spółki – tzw. prostej spółki akcyjnej.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF