Jak postrzegać Unię Europejską? - Jerzy Kranz - książka

Jak postrzegać Unię Europejską? książka papierowa

Jerzy Kranz

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Debata publiczna na temat kształtu i przyszłości Unii Europejskiej jest często emocjonalna i operuje się w niej ogólnymi pojęciami, które nie zawsze są sprecyzowane i zdefiniowane. Nie tylko w Polsce pojawiają się na tym tle kontrowersje i nieporozumienia. Było tak w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii, w czasie negocjacji nad (niedoszłym do skutku) Traktatem konstytucyjnym, a potem Traktatem lizbońskim. Ten stan rzeczy trwa dalej przy okazji polemik związanych z kryzysem finansowym strefy euro i propozycjami jego zażegnania.
Dlaczego przekazujemy kompetencje na rzecz ponadnarodowej struktury? Czy suwerenność Polski jest ograniczona? Jak kształtuje się relacja między prawem polskim a prawem Unii? Czy w Unii możliwa jest demokracja? Czy jesteśmy pod dyktatem Brukseli lub tandemu niemiecko-francuskiego? Niniejsza książka stanowi próbę uporządkowania i zdefiniowania niektórych pojęć i problemów prawnych charakterystycznych dla integracji europejskiej. Aspekt ten jest najczęściej pomijany w debatach publicznych, co nie sprzyja kształtowaniu się poglądów. Jeśli mamy do czynienia ze zrozumieniem konieczności członkostwa Polski w Unii, to niezbędna okazuje się konieczność zrozumienia esencji prawnej UE.

Liczba stron: 182

Format (wymiary): 17.0x22.0cm

ISBN: 9788371519321