Jak napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania jakością? - Katarzyna Kaczmarska - ebook

Jak napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania jakością? ebook

Katarzyna Kaczmarska

0,0
45,41 zł

lub
Opis

Twój promotor ma za mało czasu? 
Twierdzi, że "to musisz wiedzieć sam"?

"Jak napisać pracę dyplomową z zarządzania jakością?" jest odpowiedzią na pytania, które Cię nurtują. 
Twoje kłopoty właśnie się kończą. Nie musisz już zastanawiać się jak napisać pracę inżynierską, czy magisterską z zarządzania jakością.
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • jak używać cytatów,
  • jak przywoływać literaturę,
  • jak łatwo zrobić i przeprowadzić badanie ankietowe,
  • jak powinna wyglądać struktura pracy,
  • jak łatwo i szybko zebrać bibliografię,

I najważniejsze:

  • od czego w ogóle zacząć pisanie?

Nawet jeśli nie wiesz o czym pisać, to e-book odpowie Ci na to pytanie.
Do dyspozycji dostaniesz ponad 60 przykładowych tematów prac dyplomowych.

Duża część pracy nad "dyplomówka", to  długotrwałe przeszukiwanie literatury w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Ten problem również rozwiązujemy.

Wyobraź sobie, że masz już listę potrzebnych Ci książek posegregowaną tematycznie. Wiesz gdzie szukać informacji o ISO 9001, wiesz gdzie znaleźć informacje na temat FMEA, TQM.
Wystarczy tylko pisać...

Tak właśnie będzie wyglądać praca z naszym e-bookiem!

Znajdziesz w nim bogaty spis literatury. Wszystko posegregowane pod kontem zagadnień najczęściej spotykanych w pracach dyplomowych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 75

Oceny
0,0
0
0
0
0
0Katarzyna ‌Kaczmarska

JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ ‌Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wszelkie ‌prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości ‌lub fragmentów niniejszej ‌publikacji w jakiejkolwiek postaci ‌bez zgody wydawcy zabronione.

Autor ‌oraz wydawca dołożyli ‌wszelkich starań, aby ‌zawarte ‌w publikacji ‌informacje ‌były kompletne i rzetelne. Autor ‌oraz ‌wydawca nie ‌biorą jednak odpowiedzialności za ‌sposób, w jaki te informacje zostaną wykorzystane oraz za ewentualne szkody, które wynikną z wykorzystania informacji zawartych w publikacji.

Redakcja, korekta i skład: Studio Editorial (www.editorial.pl)

Projekt okładki: Pre Art Elżbieta Zawada (www.preart.pl)

Wydawca:

Etena.pl

ul. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

WWW: www.etena.pl

E-mail: [email protected]

ISBN: 978-83-936700-5-5

Wydanie 2

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

WSTĘP

Praca dyplomowa i jej obrona wieńczy lata spędzone na uczelni. Jest podsumowaniem Twojej ciężkiej pracy. Twórz ją rzetelnie. Zwracaj uwagę na kanony pisania prac dyplomowych. Internet to dobre źródło wiedzy. Nie zapominaj jednak o literaturze. Na rynku księgarskim dostępne są setki pozycji związanych z zarządzaniem jakością. Skorzystaj z tego doskonałego źródła wiedzy.

Interesujący temat pracy dyplomowej, zamieszczony w CV, może być jego znaczną ozdobą. W końcu praca dyplomowa to dość osobiste i czasochłonne dzieło, będące poniekąd Twoją pierwszą wizytówką. Temat popularny i mało wyszukany może wskazywać na to, że podjąłeś niewielki wysiłek, by go sformułować. Mało tego — w jego realizację od początku nie chciałeś włożyć zbyt dużo energii. W przypadku poruszenia tej kwestii przez potencjalnego pracodawcę możesz nie wypaść zbyt pozytywnie. Jest tak wiele tematów do zbadania w pracy dyplomowej z zakresu zarządzania jakością, że da się polubić temat i rozwinąć go lekko i z pasją.

Poradnik ten ma za zadanie pomóc w wyborze tematu oraz metodyki badawczej w jego opracowaniu. Wymagania techniczne zazwyczaj są specyfikowane przez uczelnie. Funkcjonują także uniwersalne zasady, których z powodzeniem możesz przestrzegać i stworzyć pracę zgodną z ogólnie przyjętymi kanonami.

STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ

Praca dyplomowa powinna być stworzona w sposób: precyzyjny, jasny, ścisły i obiektywny w przedstawieniu przedmiotu pracy z wyraźnym zaznaczeniem wyników własnych autora na tle opublikowanych materiałów źródłowych. Jeśli chodzi o układ pracy, to musi on być przejrzysty. Ważna jest także kompletność opracowania, poprawność i płynność języka oraz stylu wypowiedzi, odpowiedni poziom wydawniczy, czyli ogólnie rzecz biorąc — estetyka pracy.

Elementem konstrukcyjnym pracy jest spis treści. Powstaje on w wyniku utworzenia planu pracy. Plan pracy jest tak naprawdę zbiorem zagadnień do omówienia, które są ułożone w logiczną całość.

Każda praca dyplomowa musi zawierać wyraźnie postawioną tezę oraz cel. Jasne zdefiniowanie celu pracy pozytywnie wpłynie na efekt udowadniania jej prawdziwości. Z założenia praca dyplomowa jest rodzajem raportu naukowego, będącego opisem przeprowadzonego samodzielnie badania, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków sformułowanych po jego zakończeniu.

Przykładowa struktura szczegółowa pracy dyplomowej, na potrzeby której przeprowadzono badanie z użyciem kwestionariusza ankietowego:

strona tytułowa,

podziękowania (opcjonalnie),

spis treści,

wstęp,

rozdział I wraz z podrozdziałami,

rozdział II wraz z podrozdziałami,

rozdział x wraz z podrozdziałami,

cel pracy i metodyka badań,

omówienie wyników badania,

wnioski,

literatura,

spis tabel,

spis rysunków,

spis załączników,

załączniki.

Te punkty stają się jednocześnie punktami spisu treści. Należy tylko ustalić, ile i jakie nagłówki podrozdziałów mają się również znaleźć w spisie treści. Zbyt duża ich liczba sprawi, że spis treści będzie nieczytelny. Natomiast za mała liczba może sugerować powierzchowne podejście do tematu pracy.

1.1 Strona tytułowa, spis treści

Uczelnie zazwyczaj mają swój ustalony układ projektowania stron tytułowych prac dyplomowych swoich studentów. Jeśli nie znalazłeś na stronie internetowej uczelni, zapytaj koniecznie swojego promotora. Przy tej okazji sprawdź także, czy promotor i uczelnia nie mają wytycznych co do wyglądu zewnętrznego pracy. Po wydrukowaniu przyjdzie Ci wybrać kolor i model oprawy, warto, aby był on zgodny z istniejącymi akademickimi standardami.

Co ważne, punkty typu „wstęp”, „wnioski”, „literatura” oraz kolejne spisy (tabel, literatury itp.) nie powinny mieć przyporządkowanych numerów rozdziałów. Są to odrębne części pracy.

1.2 Wstęp

Pisząc wstęp pracy dyplomowej, warto założyć, że poza wynikami badania będzie to element obdarzony największym zainteresowaniem czytających i oceniających. Mówiąc prościej, przygotuj się na to, że wrażenia po przeczytaniu wstępu Twojej pracy dyplomowej w dużej mierze przełożą się na ocenę całej pracy. Dlatego też ta część pracy wymaga szczególnego dopracowania z Twojej strony.

Akapit pierwszy to wprowadzenie w przedmiot pracy oraz postawienie problemu. To także przedstawienie zarysu oraz celu pracy. Drugi akapit może powstać, jeśli w ciekawy sposób chcemy wyjaśnić, dlaczego wybraliśmy temat taki, a nie inny. To także dobre miejsce na wykazanie się swoim dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, jeśli oczywiście jest związane z tematem pracy. Takie skojarzenie, wywołane w sposób wyważony i elegancki, może przedstawić autora w pozytywnym świetle, ukazać jego profesjonalizm. Mówiąc krótko, jeśli pracujesz w dziedzinie, o której piszesz, to warto w tym miejscu to oznajmić. Możesz być wtedy postrzegany jako ekspert w tym temacie, jako osoba, która pisze o tym, o czym rzeczywiście ma pojęcie praktyczne.

Każdy kolejny akapit wstępu powinien być krótkim streszczeniem każdego z rozdziałów. Przedostatni akapit to objaśnienie metodyki badawczej, użytej do rozwiązania problemu, a ostatni to wspomnienie o wynikach badania. Dla wzbudzenia większego zainteresowania czytających warto tutaj podać jeden lub maksymalnie dwa z najciekawszych wysnutych wniosków.

Wstęp z reguły pisze się na końcu, właściwie wtedy tworzy się go najłatwiej. Trudno o lepsze warunki do napisania streszczenia niż po stworzeniu prawie całego dzieła.

1.3 Część teoretyczna

Głównym celem tej części pracy dyplomowej jest opisanie obszaru, który temat pracy obejmuje. Tutaj najbardziej przydatna okaże się literatura w postaci książek i artykułów naukowych. To pewniejsze źródło niż notatki z forum na stronie internetowej. Ta część pracy musi powstać, aczkolwiek nie musi być obszerna. Na pewno mniej obszerna niż część badawcza. Sposób jej opracowania będzie potwierdzeniem zdobycia lub pogłębienia przez Ciebie wiedzy teoretycznej. Może Ci się to wydawać zbędne, aczkolwiek w dalszej perspektywie, na drodze kariery zawodowej, podstawowa wiedza i znajomość metodyki pracy w kształtowaniu jakości okaże się szczególnie ważna. W tej dziedzinie niezwykle ważna jest znajomość norm, zasad zarządzania jakością oraz narzędzi doskonalących. Właśnie tego oczekuje się od pracowników działów jakości. Dlatego potraktuj tworzenie tej części pracy jako istotną powtórkę przed rozpoczęciem kariery zawodowej lub zorganizowanie sobie swego rodzaju specjalistycznego szkolenia z nieznanego dotąd tematu z zakresu zarządzania jakością.

1.4 Metodyka badań, hipoteza

Rodzaje metodyk badawczych, których możesz użyć w swojej pracy, omówiono szerzej w kolejnym rozdziale. Od Ciebie zależy, którą zastosujesz, chociaż ważne są również wskazówki Twojego promotora. Warto pamiętać, że promotor ma doświadczenie w swojej funkcji i jemu również zależy na tym, abyś napisał pracę dobrą i ciekawą oraz zgodną z Twoimi zainteresowaniami i zdolnościami. Analiza literatury może się wydawać najłatwiejsza, ale aby powstało dzieło oryginalne, należy dłużej zastanowić się nad nietuzinkowym tematem. Przeprowadzenie badania ankietowego jest czasochłonne, ale wyniki bywają zaskakujące i niepowtarzalne, nie będzie można zarzucić Ci braku oryginalności tematu, jeśli na przykład zapytasz konsumentów o ich metody wpływu na jakość usług komunikacyjnych w Waszym mieście lub o sposób składania reklamacji w lokalnych zakładach usługowych typu fryzjer czy kosmetyczka. Studium przypadku warto zastosować, jeśli pracujesz i chcesz podwoić korzyści płynące z pisania pracy na „wspólny” temat.

Przy formułowaniu hipotez nie analizuj ich pod kątem prawdopodobieństwa potwierdzenia. Postępuj zgodnie z własnymi przekonaniami, nie obawiaj się końcowego negatywnego zweryfikowania hipotezy. To absolutnie nic złego, hipotezy są po to, by je weryfikować, a nie potwierdzać.

Dla tej treści potrzebujesz oddzielnego rozdziału w pracy, najczęściej nazywa się on „cel pracy i metodyka badań”. W nim także powinieneś przywołać elementy charakteryzujące Twoją grupę badawczą czy zakres działalności przedsiębiorstwa objęty analizą czy badaniem. Przykładowo, przeprowadzając badanie kwestionariuszem ankietowym właśnie w tym miejscu podasz strukturę badanych według charakterystyk z metryczki, czyli ile było kobiet i mężczyzn, w jakim wieku, jakiego wykształcenia itp. Dodatkowymi ważnymi informacjami będą: gdzie, kiedy i w jaki sposób przeprowadziłeś badanie, na przykład 16 marca 2011 roku pod jednym z trójmiejskich hipermarketów zapytałeś 100 osób o ich preferencje w zakresie uczestnictwa w badaniach zadowolenia klienta przeprowadzanych przez banki oraz operatorów sieci komórkowych.

1.5 Wyniki badania, wnioski

To z reguły najciekawsza część pracy. Najpierw powinieneś omówić szczegółowe wyniki badania, aby później na ich podstawie wyciągnąć wnioski. W ramach przykładu poniżej podano, w jaki sposób najlepiej omówić wyniki badania przeprowadzonego kwestionariuszem ankietowym.

Dobrze by było, aby liczba podrozdziałów wynikała z liczby sformułowanych w ankiecie pytań, a dokładnie by była równa ich liczbie lub od niej mniejsza. W końcu jeden podrozdział może omawiać wyniki z dwóch pytań, odwrotnie nie. Każdy z podrozdziałów powinien mieć taką samą strukturę:

podanie odpowiedzi ogólnych, czyli „40% badanych odpowiedziało, że:”,

tabela ze strukturą odpowiedzi, z uwzględnieniem czynników zmienności, ten element nie bywa obowiązkowy, wymaga uzgodnienia z promotorem,

rysunek z ogólną strukturą odpowiedzi,

omówienie odpowiedzi wg czynników zmienności, czyli „20% kobiet odpowiedziało, że:”,

rysunek ze strukturą odpowiedzi wg czynnika zmienności.

Przykład: Preferencje co do miejsca i formy zakupu mieszkania.

Dwóch na pięciu badanych rozważałoby zakup mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Natomiast 31,3% badanych wybrałoby rynek pierwotny, czyli nowe mieszkania, wobec 11,3% wskazujących na mieszkania używane. Aż 17,5% ankietowanych nie ma w tym zakresie preferencji. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.5.

Tabela 5.1 Preferencje co do miejsca i formy zakupu mieszkania

Źródło: opracowanie własne