Interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym - Dominika Mróz-Szarmach - ebook

Interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym ebook

Dominika Mróz-Szarmach

0,0
189,00 zł

Opis

Książka prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty instytucji interesu prawnego w zaskarżeniu jako jednej z przesłanek każdego środka zaskarżenia.

W publikacji przedstawiono rozumienie treści interesu prawnego stron, uczestników postępowania, osób trzecich oraz podmiotów szczególnych w zaskarżeniu, w tym różnice w jego definiowaniu w zależności od skarżącego. Ponadto, przeanalizowano rozumienie interesu prawnego w zaskarżeniu w przypadku poszczególnych środków zaskarżenia.

Wnioski pracy oparte zostały na kwerendzie znacznej liczby orzeczeń sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, co powinno okazać się szczególnie przydatne dla praktyków sędziów, referendarzy sądowych, pełnomocników procesowych, jak również dla przyszłych stron i uczestników postępowań cywilnych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF