Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych - Palczewska Milena - książka

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach polemologicznych książka papierowa

Palczewska Milena

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

W publikacji określono związki i zależności polemologii z naukami pokrewnymi. Ponadto, oceniono stopień ich interdyscyplinarności oraz wskazano działania, które powinny być podejmowane na rzecz pokoju. Wyniki badań zaprezentowane w publikacji wykazały również, że polemologia w swoich badaniach powinna posiadać charakter celowy. Takie przekonanie, prowadzi do dialogu w nauce, pobudzenia wyobraźni twórczej, której rezultatem może być między innymi: odkrywanie oryginalnych i ważnych obecnie problemów polemologicznych; tworzenie nowych interdyscyplinarnych projektów badawczych; tworzenie alternatywnych rozwiązań praktycznych; wyznaczanie kierunków przemian w nauce (tworzenie nowych dziedzin i dyscyplin naukowych). Z przedstawionych w książce badań wynika ogólne podejście do uprawiania nauki - powinno mieć ono charakter interdyscyplinarny. Wiele przesłanek wskazuje na to, że obecnie uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny naukowej, wymaga wiedzy towarzyszącej (niewiedzy) z zakresu innych dyscyplin naukowych.

Liczba stron: 131

Format (wymiary): 17.0x24.5cm

ISBN: 9788375235937