Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10) - Molendowski Edward - książka

Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10) książka papierowa

Molendowski Edward

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Monografia jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez Autora w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stanowi pewnego rodzaju kontynuację, poszerzenie i aktualizację wcześniejszych publikacji, w tym monografii Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji.

Jest przeznaczona dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych uczelni i kierunków ekonomicznych, zwłaszcza: międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, europeistyki, dziennikarstwa, a także dla polityków, negocjatorów porozumień handlowych i praktyków gospodarczych.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej:
Monografia jest bardzo wnikliwą i rzetelną analizą zmian we wzajemnym handlu 10 państw Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) w okresie 1989-2010, wynikających z wdrożenia umów o liberalizacji handlu zawartych przez te państwa w latach 90. XX w. Zmiany w handlu zostały zręcznie przedstawione na szerszym tle transformacji ustrojowej analizowanej grupy krajów. Książka ma znaczenie nie tylko poznawcze - pokazując jak, historyczne już zjawiska, zachodziły - ale też praktyczne. Doświadczenia integracji handlowej 10 państw EŚW, które przystąpiły do UE mogą być bowiem wykorzystane przez inne państwa europejskie, w których proces transformacji ustrojowej jest znacznie mniej zaawansowany, a jednocześnie chcą wykorzystać regionalne kontakty do przyspieszenia zmian gospodarczo-politycznych. (…) Nie ulega wątpliwości, że temat pracy jest ważny i aktualny i dobrze, że został podjęty przez takiego specjalistę, jak prof. E. Molendowski, który uczestniczył w rokowaniach w sprawie CEFTA i dobrze „czuje” trudności negocjowania i późniejszego wdrażania tej umowy. Z tego też względu wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy są bardzo wiarygodne i ważne.

Liczba stron: 236

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788376417226

Oceny
0,0
0
0
0
0
0