Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji karnoprawnych - Anna Rogacka-Łukasik, Robert Słowakiewicz - ebook

Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji karnoprawnych ebook

Anna Rogacka-Łukasik, Robert Słowakiewicz

0,0
31,00 zł

Opis

Celem niniejszej monografii jest omówienie tych instytucji prawa cywilnego, które mogą być wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy podkreślić, iż pole niektórych rozważań świadomie zawężone zostało do wskazanych zagadnień, albowiem one same dostarczają niezwykle bogatej i obszernej materii do przemyśleń. (...) Problematyka stosowania przepisów prawa cywilnego w procesie karnym jest nowa i tym samym nieznana praktykom. Zwrócić należy uwagę, iż publikacja ma stanowić praktyczny „drogowskaz”, jak postępować przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynienia, nie ograniczając się do najbardziej typowych przypadków restytucji w pieniądzu, lecz zwrotu w naturze. Problem ten jest szczególnie skomplikowany w zakresie zwrotu w naturze uprawnionemu np. nieruchomości, którą pokrzywdzony utracił w wyniku przestępstwa.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF