Instrumenty płatnicze - Grabowski Michał - ebook + książka

Instrumenty płatnicze ebook

Grabowski Michał

0,0
66,00 zł

Opis

W książce „Instrumenty płatnicze" autor kompleksowo opisuje prawne aspekty instrumentów płatniczych - pojęcia wprowadzonego do polskiego syste­mu prawa w uchwalonej 19 sierpnia 2011 r. ustawie o usługach płatniczych. Analizie poddaje używanie pojęcia instrumentów płatniczych w naukach ekonomicznych oraz prawnych, jak również jego implementację w prawie niemieckim, brytyjskim i austriackim.

W książce opisano:
• problematykę wydawania, akceptacji i używania instrumentów, takich jak karta płatnicza i instrument pieniądza elektronicznego;
• zagadnienia świadczenia usług płatniczych, takich jak wpłaty i wypłaty gotówkowe, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, przekaz pieniężny i usługi operatorów urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych;
• inne nowatorskie sposoby płatności, takie jak płatności mobilne, płatności internetowe (karty wirtualne, płatności p2p, elektroniczna prezentacja i płat­ność rachunków, agregacja płatności internetowych, agregacja rachunków), usługi płatności z wykorzystaniem kuponów, szybkie płatności interneto­we, wykorzystanie konstrukcji rachunku zastrzeżonego (escrow) oraz elektroniczną obsługę wypłaty wynagrodzeń (EBPP);
• instytucje prawne, takie jak m.in. usługa płatnicza, dostawca usług płatniczych, płatnik, odbiorca, system płatności, uwierzytelnienie, autoryzacja.

Publikacja zawiera kompleksowe wskazanie źródeł prawa dotyczącego płatności elektronicznych, w tym zarówno prawa polskiego, jak też prawa Unii Europejskiej. Autor przeprowadza szczegółową analizę prawną m.in. prawnej odpowiedzialności wydawcy i posiadacza instrumentów płatniczych, w tym w przypadku dokonania instrumentem płatniczym nieuprawnionych transakcji płatniczych.

Książka jest przeznaczona dla prawników, ekonomistów, pracowników naukowych, pracowników banków i innych instytucji finansowych oraz wszystkich osób spotykających się zawodowo lub naukowo z problematyką aspektów prawnych płatności elektronicznych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF