Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty mechanizmy efekty - Joanna Błach - ebook

Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty mechanizmy efekty ebook

Joanna Błach

0,0
99,00 zł

Opis

Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem na temat możliwości zastosowania innowacji finansowych w przedsiębiorstwie (niefinansowym) z uwzględnieniem analizy motywów i konsekwencji ich implementacji dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zdolności do kreacji wartości.

W pracy przedstawiono:

 • przegląd definicji i klasyfikacji oraz funkcji innowacji finansowych, analizowanych z perspektywy przedsiębiorstwa niefinansowego użytkownika innowacyjnych rozwiązań finansowych;
 • obszary potencjalnego zastosowania innowacji finansowych w przedsiębiorstwie wraz z modelem podejmowania decyzji o ich implementacji;
 • płaszczyzny analizy konsekwencji zastosowania innowacji finansowych w przedsiębiorstwie w układzie koszty i zagrożenia  –  korzyści i szanse – zmiana poziomu ryzyka;
 • propozycję oceny wpływu zastosowania innowacji finansowych na zdolność przedsiębiorstwa do kreacji wartości na bazie rachunku ekonomicznej wartości dodanej;
 • charakterystykę wybranych innowacji finansowych wspierających proces zarządzania finansami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich wielowymiarowych konsekwencji.

Publikacja dedykowana jest przede wszystkim badaczom zainteresowanym zgłębianiem problemu zastosowania innowacji finansowych w obszarach decyzyjnych finansów przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ich wpływu na zdolność przedsiębiorstwa do kreacji wartości. Prezentowane treści mogą również stanowić źródło wiedzy dla środowiska praktyki na temat możliwości implementacji innowacji finansowych wspierających zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Publikacja spotka się również z zainteresowaniem tych studentów finansów, ekonomii i zarządzania, którzy pragną pogłębić wiedzę i kompetencje na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa w warunkach implementacji innowacji finansowych.

Z ogromną przyjemnością rekomenduję opublikowanie monografii „Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty – mechanizmy – efekty” autorstwa Joanny Błach z uwagi na:

 • aktualność oraz ekonomiczną i społeczną wagę podjętej w monografii problematyki (…),
 • to, że recenzowane opracowanie w istotnym zakresie zmniejsza lukę poznawczą w podejściu do innowacji finansowych przedsiębiorstw niefinansowych (…),
 • to, że monografia ma kompleksowy charakter (…),
 • to, że monografia ma charakter oryginalny (…),
 • to, że opracowanie może służyć celom utylitarnym (…),
 • to, że monografia napisana została jasnym, klarownym językiem.

Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys
Uniwersytet Zielonogórski

Podjęty w pracy temat badawczy jest ważny i aktualny z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Stanowi ona interesujące i bardzo wartościowe opracowanie naukowe, poświęcone problematyce innowacji finansowych w przedsiębiorstwie, rozpatrywanych w czterech obszarach decyzyjnych: finansowanie działalności przedsiębiorstwa, decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałem obrotowym, zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa.

Dr hab. Henryk Mamcarz, prof. UMCS

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0