Informatyzacja ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego - Jacek Gołaczyński, Maria Kaczorowska, Marek Leśniak - ebook

Informatyzacja ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego ebook

Jacek Gołaczyński, Maria Kaczorowska, Marek Leśniak, Anna Sojat

0,0
199,00 zł

Opis

Monografia przedstawia aktualny stan informatyzacji zarówno ksiąg wieczystych, jak i postępowania wieczystoksięgowego w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej.

Wywód został oparty także na badaniach empirycznych, w postaci wywiadów, ankiet z interesariuszami (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy banków, notariusze) oraz wizytami studyjnymi w Niemczech, Francji i na Litwie.

Opracowanie kończy się prezentacją wniosków de lege ferenda o informatyzacji ksiąg wieczystych, zwłaszcza ich jawności, oraz o dalszym rozwoju elektronicznego postępowania wieczystoksięgwego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne