Imperium Brytyjskie. Rozważania interdyscyplinarne - Krystyna Kujawińska Courtney, Zbigniew Bednarek - ebook

Imperium Brytyjskie. Rozważania interdyscyplinarne ebook

Krystyna Kujawińska Courtney, Bednarek Zbigniew

0,0
22,45 zł

Opis

 

Chociaż po raz pierwszy określenie „imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce” (the empire on which the sun never sets) zastosował Karol V Habsburg w odniesieniu do początków hiszpańskiej ekspansji kolonialnej, to odżyło ono w XIX wieku, gdy używano go głównie w kontekście brytyjskiego imperium – największego w nowożytnej historii świata. U szczytu swojej potęgi zajmowało ono około 36 milionów kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej jedną czwartą powierzchni naszej planety. Na jego obszarze, obejmującym ziemie leżące na wszystkich kontynentach, żył co piąty mieszkaniec naszego globu. [...] Imperium odegrało zasadniczą rolę w ukształtowaniu współczesnego świata, formułując wstępne warunki do określenia zasad demokracji i współpracy międzynarodowej, a nawet zagadnień związanych z wielokulturowością.

Z artykułu Uwag kilka na temat brytyjskiego imperium wczoraj i dziś
prof. zw. dr hab. Krystyny Kujawińskiej Courtney
Uniwersytet Łódzki

Publikacja ma charakter naukowy, a interdyscyplinarność jest jej niezaprzeczalną zaletą. Łączenie w książce refleksji literaturoznawców, historyków i kulturoznawców dało w efekcie pracę złożoną, ciekawą, różnorodnie omawiającą badane zjawisko, a przez to atrakcyjną poznawczo dla czytelników reprezentujących odmienne zainteresowania, perspektywy oraz dziedziny akademickie.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Aleksandry Budrewicz
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne