Hortus (In)Conclusus Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze -  - książka

Hortus (In)Conclusus Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze książka papierowa

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Wybór wywiadów o filozofii i literaturze, które przez ponad 10 lat Anton Marczyński robił na potrzeby swej rubryki "Hortus (In)Conclusus" w Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Są to rozmowy m.in. z Barbarą Skargą, Myrosławem Popowyczem, Władysławem Stróżewskim, Ihorem Byczko, Tadeuszem Gadaczem, Tarasem Wozniakiem, Jerzym Prokopiukiem, Zbigniewem Mikołejko, Adamem Pomorskim, Dmytrem Stepowykiem.

Spis treści:
Anton Marczyński
Hortus (In)Conclusus

Barbara Skarga
O wspólnych dramatach Ukraińców i Polaków

Barbara Skarga
Czym jest filozofia?

Barbara Skarga
Czym jest dialog? Dialog w filozofii Emmanuela Lévinasa

Andrij Dachnij
Strach w filozofii europejskiej

Zbigniew Mikołejko
Stare i nowe

Zbigniew Mikołejko
O świecie, przemocy, śmierci i nicości

Tomas Venclova
O byciu poetą europejskim i regionalnym

Ihor Paśko
Narodowa idea i narodowa mitologia

Monika Milewska
Totalitarne ideologie jako parareligie XX wieku

Dorota Hall
New Age jako element religijności polskiej

Jerzy Prokopiuk
Mistrz Eckhart

Myrosław Trofymuk
Ukraińska literatura baroku. Problem tożsamości ukraińskiej w literaturze XVII–XVIII wieków. Filip Orlik

Myrosław Popowycz
Hryhorij Skoworoda. Filozofia ukraińska

Andrij Okara
„Mądrość wewnętrzna” Paisjusza Wełyczkowskiego

Marek Bieńczyk
Szkoła Ukraińska. Maria Antoniego Malczewskiego

Serhij Josypenko
Do źródeł ukraińskiej nowoczesności

Adam Pomorski
Poezja ukraińskiego modernizmu

Ihor Byczko
Pierwszy ukraiński filozof akademicki. O Pamfilu Jurkiewyczu

Anna Dziedzic
Myśl filozoficzno-społeczna Edwarda Abramowskiego

Andrzej Kołakowski
Polska filozofia działania. Stanisław Brzozowski

Andrzej Kołakowski
Bolesław Miciński a wyobraźnia eschatologiczna

Wadym Menżulin
Carl Jung oraz Zygmunt Freud: podobieństwa i różnice
Teoria archetypów Carla Gustava Junga

Dmytro Stepowyk
Metropolita Ilarion (Ohijenko) – ukraiński tłumacz Biblii

Jerzy Prokopiuk
Stulecie Mircei Eliadego

Serhij Josypenko
Antropologia strukturalna Claude’a Lévi-Straussa

Wasyl Lisowyj
Filozofia kultury Dmytra Czyżewskiego

Julia Marczyńska
Język we współczesnej filozofii

Kostiantyn Tyszczenko
Jak słowa się rodzą i odchodzą?

Michał Głowiński
Strukturalizm językowy Romana Jakobsona

Zbigniew Kloch
Semiotyka Jurija Łotmana

Ihor Byczko
Szkoła Lwowsko-Warszawska

Ołeksandr Majewskyj
Empiryzm logiczny Koła Wiedeńskiego i istota filozofii

Józef Bremer
Filozofia języka Ludwiga Wittgensteina. Zbieżności z filozofią Martina Heideggera

Taras Wozniak
Heidegger: filozofia a poezja

Julia Marczyńska
O specyfice tekstu epistolarnego. Czas listu

Arkadiusz Żychliński
Filozof i jego listy prywatne

Arkadiusz Żychliński
O przekładalności tekstu

Iryna Puchta
Ostatni filozof klasyczny. O Hansie-Georgu Gadamerze

Iryna Puchta
Interpretacje bez konfliktu. O Paulu Ricoeurze

Władysław Stróżewski
Spór o istnienie świata Romana Ingardena

Tadeusz Gadacz
Roman Ingarden. Józef Tischner

Wachtang Kebuładze
Fenomenologia na Ukrainie. Fenomenologia a religia

Jan Woleński
Filozofia analityczna Józefa Bocheńskiego

Mateusz Falkowski
O Cezarym Wodzińskim

Liczba stron: 242

Format (wymiary): 20.9x21.7

ISBN: 9788364547317