Health and Safety - Janet Sanford, Prochor Aniszczuk - ebook

Health and Safety ebook

Janet Sanford, Prochor Aniszczuk

0,0
7,90 zł

lub
Opis

Seria kieszonkowych poradników językowo-biznesowych pomoże Ci poszerzyć słownictwo i wiedzę w różnych dziedzinach. Książeczki zawierają tematycznie zgromadzone pojęcia i zagadnienia, a także ich tłumaczenia. Bądź specjalistą w swojej dziedzinie, również w kręgach obcojęzycznych!

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 21
HEALTH AND SAFETY

Dear Readers,

Look out! Whether you work in an office or on a building site, you need to be aware of health and safety issues. When you join a company, you will be given a safety manual to read; depending on your job, you may even have to attend a course. The subject is packed full of important vocabulary that you’ll need to know, particularly if you have to record an incident in the accident report book. Take care and remember to work safely.
TERM | POLISH TRANSLATION | DEFINITION

A

absorption /əbˈzɔːpʃn/ | wchłanianie, pochłonięcie |the process by which one substance, such as a solid or liquid, takes up another substance, such as a liquid or gas, through minute pores or spaces between its molecules. A paper towel takes up water, and water takes up carbon dioxide, by absorption.accident /ˈæksɪdənt/ | wypadek |an unplanned event with a negative consequence, often involving injury and occasionally, deathaccident investigation /ˈæksɪdənt ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/ | dochodzenie w sprawie wypadku | a formal procedure for examining the reasons for an accidentaccident report book /ˈæksɪdənt rɪˈpɔːt bʊk/ | rejestr wypadków | a book or electronic file in which the occurrence, extent and nature of an accident or injury are recordedaccess /ˈækses/ | wejście/dojście (np. do budynku) | entry to a building or spaceair emissions /eər ɪˈmɪʃnz/ | emisje do powietrza, zanieczyszczenia powietrza | waste gases, vapours and small particles released into the airApproved Code of Practice (ACOP) /əˈpruːvd kəʊd əv ˈpræktɪs eɪkɒp/ | Zatwierdzony kodeks postępowania | a set of rules of safe working practices written or approved by the health and safety authorityaerosol /ˈeərəsɒl/ | aerozol | a substance released under pressure to form fine droplets in the airair exchange rate /eə(r) ɪkˈstʃeɪndʒ reɪt/ | krotność wymiany (wentylacji) | the rate at which air inside a building is exchanged with air outsideallergen /ˈælədʒən/ | alergen | a substance that causes an allergic reactionarea sampling /ˈeəriə ˈsɑːmplɪŋ/ | próbkowanie powietrza | the collection of air samples in a particular area to test for the presence of contaminantsasbestos /æsˈbestəs/ | azbest | a heat-resistant fibrous silicate, exposure to which can lead to cancerasphyxia/asphyxiation /æsˈfɪksiə əsˌfɪksiˈeɪʃn/ | uduszenie się | suffocation through the lack of air or breathing in toxic fumesaudible range /ˈɔːdəbl reɪndʒ/ | zakres słyszalności ludzkiego ucha, zakres częstotliwości słyszalnych | the frequency range over which people hear – approximately 20Hz – 20,000Hzaudiometric testing /ˌɔːdiəʊˈmetrɪk ˈtestɪŋ/ | badanie audiometryczne | tests conducted to assess somebody’s hearing

B

background level /ˈbækɡraʊnd ˈlevl/ | poziom (substancji) w środowisku, poziom tła (hałasu, radiacji, światła itp.) | the naturally occurring level of a chemical or electromagnetic waves in the environmentbandage /ˈbændɪdʒ/ | bandaż |