Gospodarka ściekowa w gminie - Dowgielewicz Maria, Kisiel Jacek, Kubiak Andrzej - książka

Gospodarka ściekowa w gminie książka papierowa

Dowgielewicz Maria, Kisiel Jacek, Kubiak Andrzej

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk, wzory przydatnych dokumentów oraz zbiór aktów prawnych związanych z gospodarka ściekową.

Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo, jak należy zorganizować system kontroli gospodarki ściekowej w gminie.

Książka dotyczy gospodarki ściekowej gmin, czyli gospodarowania nieczystościami ciekłymi gromadzonymi w bezodpływowych zbiornikach oraz w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W czasie kilku ostatnich lat przeprowadzono w wielu gminach badania dotyczące realizacji przez nie zadań w zakresie gospodarki ściekowej. Wyniki kontroli były bardzo niepokojące, gdyż wiele gmin nie realizowało należycie swoich zadań, czego skutkiem było odprowadzanie do ziemi i wód nieoczyszczonych ścieków. Dotyczyło to większości ścieków z terenów gmin. W wyniku takiego niewłaściwego działania pojawiło się skażenie wód i gleby, co może skutkować bardzo groźnymi konsekwencjami dla zdrowia mieszkańców. Dlatego Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało popartą licznymi przykładami i wzorami dokumentów książkę, opisującą kompleksowo problematykę gospodarki ściekowej w gminach. Praca ma charakter poradnika dla gmin, mogącego im pomóc we właściwej organizacji gospodarki ściekowej na ich terenie.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie na temat gospodarki ściekowej, w tym:

omówienie obowiązków i praw gmin w zakresie gospodarki ściekowej;
omówienie obowiązków i praw mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu opróżniania i transportu nieczystości ciekłych;
opisanie form prawnych działalności;
określenie kompetencji organów stanowiących i wykonawczych gmin;
omówienie przygotowania organizacyjnego gmin do realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej;
opisanie organizacji systemu kontroli wraz z praktycznymi aspektami prowadzenia kontroli przez gminy;
omówienie kontroli zewnętrznych wraz ze wskazaniem najczęściej występujących nieprawidłowości;
24 wzory najważniejszych dokumentów dotyczących gospodarki ściekowej, np. uchwał, decyzji i dokumentów kontrolnych.

Najważniejsze zalety prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonają państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa:

wiele praktycznych rozwiązań i przykładów,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
omówienie zagadnień dotyczących organizacji gminy w sprawach gospodarki ściekowej,
praktyczny poradnik w sprawach kontroli,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych,
zamieszczenie wzorów dokumentów.

Liczba stron: 182

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788381288866

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0