Godzinki za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiących na cały tydzień - Anonim - ebook

Godzinki za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiących na cały tydzień ebook

Anonim

0,0
3,30 zł

lub
Opis

Modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące. Jest to fragment starego modlitewnika z połowy XIX wieku. Język i pisownia zostały nieznacznie uwspółcześnione, nie zmieniono jednak ani treści, ani sensu.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI
PDF

Liczba stron: 39
Godzinki za dusze zmarłych  w czyśćcu cierpiących  na cały tydzień

DO ŚPIEWANIA LUB ODMAWIANIA

Pieśń przed godzinkami

Z głębokości wołałem do Ciebie, Panie, Panie wysłuchaj głosu mego. Niech się nakłonią uszy Twoje na głos mojego błagania. Jeśli będziesz zważał na występki Panie, o Panie któż się ostoi. Lecz u Ciebie jest ubłaganie i dla zakonu Twego czekałem Cię, Panie. Czekała dusza moja na słowo Jego, nadzieję miała dusza moja w Panu. Od straży porannej aż do nocy niechaj nadzieję ma Izrael w Panu. Bo u Pana miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie. A On odkupuje Izraela od wszystkich nieprawości jego.

Wieczny odpoczynek racz imdać, Panie,

A światłość wiekuista niechaj im świeci!

Od mocy piekielnej wybaw Panie ich dusze,

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Panie wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze Niech do Ciebie przyjdzie. Słodkie Serce Maryi Pociechotych, co cierpią, Módl się za duszami opuszczonymi w czyśćcu.

Godzinki za dusze zmarłych na niedzielę do Trójcy Przenajświętszej

Na Jutrznię

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy,

Wybaw dusze cierpiące z czyśćcowych niemocy,

Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi,

Wspólnie równemu świętemu Duchowi.

Hymn

Dzień się poczyna, już słońce nadchodzi,

Spełzły ciemności, zorza się rozwodzi.

Wstańmy czym prędzej, modląc się za dusze,

By je wybawić z ogniowej katuszy.

Boże Najświętszy i w Trójcy jedyny,

Odpuść umarłym ciężkie w czyśćcu winy.

V. Boże w Trójcy Jedyny, błagam Cię z pokorą.

R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.

Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał w wyznaniu prawdziwej wiary Przenajchwalebniejszej Trójcy świętej chwałę, i w możności majestatu Twego jedność wyznać, prosimy Cię, abyśmy tejże wiary statecznością od wszelkich złych przygód byli wybawieni, dusze zaś w mękach czyśćcowych pozostające mocą Trójcy Przenajświętszej do nieba niech będą wprowadzone. Amen.

Na Prymę

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy,

Wybaw dusze cierpiące z czyśćcowych niemocy,

Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi

Wspólnie równemu świętemu Duchowi

Hymn

W swej łaskawości nigdy nie pojęty,

Ojcze i Synu i Duchu, nasz święty,

Przyjmij, prosimy do królestwa Twego

Więźniów mizernych z ognia czyśćcowego.

Niech chwalą Ciebie w Trójcy jedynego,

Na wieki wieków Boga wszechmocnego.

V. Boże w Trójcy Jedyny, błagam Cię z pokorą.

R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.

Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał w wyznaniu prawdziwej wiary Przenajchwalebniejszej Trójcy świętej chwałę, i w możności majestatu Twego jedność wyznać, prosimy Cię, abyśmy tejże wiary statecznością od wszelkich złych przygód byli wybawieni, dusze zaś w mękach czyśćcowych pozostające mocą Trójcy Przenajświętszej do nieba niech będą wprowadzone. Amen.

Na Tercję

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy,

Wybaw dusze cierpiące z czyśćcowych niemocy,

Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi

Wspólnie równemu świętemu Duchowi

Hymn

Jezu najmilszy przez mąk Twych gorzkości.

Wybaw, proszę Cię, z ogniowych srogości.

Dusze krwią świętą Twoją wykupione.

Niechaj nie będą okrutnie dręczone.

W imię Najświętszej Trójcy niechaj będą,

Z mąk wybawione i Niebo osiędą.

V. Boże w Trójcy Jedyny, błagam Cię z pokorą.

R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.

Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał w wyznaniu prawdziwej wiary Przenajchwalebniejszej Trójcy świętej chwałę, i w możności majestatu Twego jedność wyznać, prosimy Cię, abyśmy tejże wiary statecznością od wszelkich złych przygód byli wybawieni, dusze zaś w mękach czyśćcowych pozostające mocą Trójcy Przenajświętszej do nieba niech będą wprowadzone. Amen.

Na Sekstę

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy,

Wybaw dusze cierpiące z czyśćcowych niemocy,

Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi

Wspólnie równemu świętemu Duchowi

Hymn

Duchu Najświętszy, Duchu niezrodzony

Z nikogo, przyjmij do twojej obrony

Duszei nawiedź czyśćcowe więzienia.

Niechaj się cieszą z Boskiego widzenia.

Oświeć jasnością czyśćcowe tarasy.

Niech Trójcę Świętą chwalą po wsze czasy.

V. Boże w Trójcy Jedyny, błagam Cię z pokorą.

R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.

Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał w wyznaniu prawdziwej wiary Przenajchwalebniejszej Trójcy świętej chwałę, i w możności majestatu Twego jedność wyznać, prosimy Cię, abyśmy tejże wiary statecznością od wszelkich złych przygód byli wybawieni, dusze zaś w mękach czyśćcowych pozostające mocą Trójcy Przenajświętszej do nieba niech będą wprowadzone. Amen.

Na Nonę

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy,

Wybaw dusze cierpiące z czyśćcowych niemocy,

Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi

Wspólnie równemu świętemu Duchowi

Hymn

Maryjo Panno! Córko Ojca Boga

A Syna Matko, niechaj kara sroga;

Oblubienico Ducha Najświętszego,

Skończona będzie ognia czyśćcowego.

Niech Trójca Święta za przyczyną Twoją

Zgasi ten ogień Boską mocą swoją.

V. Boże w Trójcy Jedyny, błagam Cię z pokorą.

R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.

Modlitwa

O najmiłosierniejsza Matko! Maryjo pełna łaski, przez Twoją przemożną przyczynę uproś duszom w czyśćcu cierpiącym, aby je moc Trójcy Przenajświętszej do nieba doprowadziła. Amen.

Na nieszpór

O Przenajświętsza Trójco! Ratuj w czyśćcu dusze,

Które tam w ogniach cierpią, ukróć ich katusze.

Niech będzie chwała Ojcu, cześć Synowi wiecznie,

I Duchowi Świętemu w niebie trzem społecznie

Hymn

Co