Geoturystyka - Migoń Piotr - książka

Geoturystyka książka papierowa

Migoń Piotr

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Geoturystyka to obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedzina turystyki. Stanowi jedną z form turystyki poznawczej, a jej głównym przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim różnorodne obiekty i zjawiska przyrody nieożywionej, a także specyficzne krajobrazy (górskie, wulkaniczne, pustynne, krasowe itd.) o dużym natężeniu walorów geologicznych i geomorfologicznych. Dzięki zainteresowaniu obiektami dawnego górnictwa i wykorzystaniu zasobów geologicznych przez ludzi, jest to również rodzaj turystyki stojący na pograniczu turystyki przyrodniczej i kulturowej. Autor prezentuje najważniejsze aspekty geoturystyki – od teoretycznych podstaw przez omówienie przedmiotu zainteresowania, rodzajów oferty geoturystycznej i konkretnych przykładów udostępniania geoturystycznego do zagadnień wpływu geoturystyki na rozwój regionalny. W kolejnych rozdziałach Autor prezentuje:
istotę geoturystyki i jej zakres,
sposoby udostępniania dziedzictwa Ziemi,
formy ochrony przyrody odnoszące się do obiektów geoturystycznych oraz udział dziedzictwa Ziemi w programie Światowego Dziedzictwa UNESCO,
rozwój geoturystyki poprzez tworzenie geoparków chroniących zasoby przyrody, równocześnie stwarzając warunki do rozwoju funkcji turystycznych,
spojrzenie na geoturystykę od strony produktu geoturystycznego i potencjału geoturystyki jako stymulatora rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości bądź regionu,
przegląd najważniejszych atrakcji geoturystycznych Polski.
W książce zawarto także obszerniejsze studia przypadków z różnych regionów świata, które wyodrębniono w formie ramek.

Geoturystyka to podręcznik akademicki, a zarazem kompendium wiedzy, adresowane przede wszystkim do studentów turystyki i rekreacji, gospodarki turystycznej, geografii, geologii oraz realizujących studia podyplomowe z zakresu turystyki. Publikacja jest polecana praktykom branży turystycznej, zwłaszcza tym odpowiedzialnym za tworzenie nowych produktów turystycznych i strategii rozwoju turystyki, a także pracownikom służb ochrony przyrody, muzealnikom, przewodnikom i nauczycielom.

Liczba stron: 265

Format (wymiary): 16.8x23.8cm

ISBN: 9788301169121

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0