Geneza duszy - Tomasz Jurgiewicz - ebook + książka

Geneza duszy ebook

Tomasz Jurgiewicz

0,0
10,90 zł

lub
Opis


Geneza duszy” Tomasza Jurgiewicza Jest to zbiór utworów, w których przedstawione zostały różne sfery rzeczywistości duchowej człowieka. Podczas lektury czytelnik zostaje wtajemniczony w podstawy filozofii życiowej opartej na Nauce Teozofii i Filozofii Złotego Różokrzyża, ujętej w ramy Lectorium Rosicrucianum. Dla tych, którzy pasjonują się tematami filozoficznymi może być to okazja poznania nowej, zaskakującej perspektywy spojrzenia na otaczający świat, natomiast dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z lekturą filozoficzną może być to ciekawy początek fascynacji takim rodzajem literatury. Tomasz Jurgiewicz przedstawia podstawowe tezy swojej postawy względem Rzeczywistości, odwołując się zarówno ściśle do uczuć człowieka, do natury, czy też sfery duchowej i boskiej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 30
Tomasz Jurgiewicz
Wydawnictwo Psychoskok Konin 2017

Tomasz Jurgiewicz „Geneza duszy”

Copyright © by Tomasz Jurgiewicz, 2017

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie

 może być reprodukowana, powielana i udostępniana w 

jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Skład: Jacek Antoniewski

Projekt okładki: Robert Rumak

Korekta:Marianna Umerle, Paweł Markowski

Ilustracje na okładce: Mateusz Skorupka

Ilustracje w książce: Tomasz Jurgiewicz

ISBN: 978‒83‒7900‒684‒7

Wydawnictwo Psychoskok sp. z o.o.

ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 Konin

tel. (63) 242 02 02, kom. 695-943-706

http://www.psychoskok.pl/ e-mail:[email protected]

Wprowadzenie

Aura wiosenna na zewnątrz coraz częściej gości

blask Słońca, którego promienie ciepłe

i jaskrawe, beztrosko pieszczą niesione

chyżym wiatrem lasy, jeziora i wszelką

roślinność, budząc ją do rozkwitu, do nowego

życia.

Duch Natury, wiedziony niemą koniecznością,

przemienia z wolna Szatę Bezimiennego.

Lustrowanie zewnętrznego świata to

nie tylko odnajdywanie się w nim, lecz także

odczytywanie na podstawie alegorii

nacechowanych duchową wiedzą, wewnętrznych

przemian kreowanych przez to samo Słońce…

Wielu z nas za przewodem Jego łaski

zostało przebudzonych z nieświadomego snu.

Rejestr duchowych przeżyć stanowi

świadectwo właśnie takiego przebudzenia.

Każdy na arenie duchowego wzrostu, za poziomem

poznania intelektualnego tworzy indywidualny

system wewnętrznego rozkwitu, nacechowany

jakością Promienia, Tożsamością przypisanego

życia w Uniwersum.

Ten nowy element, który machinalnie

wprowadzamy naszym wysiłkiem kroczenia

ścieżką transfiguracji do Powszechnego Życia,

musi mieć stabilny fundament

w kształcie i bezkształcie wiedzy naszych

przodków.

Moim fundamentem, dającym

niezachwianą postawę względem Rzeczywistości

jest Nauka Teozofii i Filozofia Złotego

Różokrzyża ujęta w ramy Lectorium

Rosicrucianum.

Obydwie doktryny bardziej się uzupełniają

niż wykluczają, jedna jest następstwem

drugiej, biorąc pod uwagę kontekst historyczny.

Pobrzmiewają one niezwykle dźwięcznie

w świadectwie mojej wewnętrznej przemiany,

czyniąc z przestrzeni Nową Rzeczywistość.

Wszelkie nasze wewnętrzne doznania mające

wpływ na przyszłość, muszą być konfrontowane

z Nauką, taką wiedzą duchową, która daje nam

wgląd w głębię nas samych.

Teozofia w ferworze swej mądrości

daje swym dzieciom szczególną orientację

w Przestrzeni Wewnętrznej Mitologii,

za to cenię ją ponad swoje życie.

Podróżując Drogą ku Zachodzącemu Słońcu,

z całym tym magazynem Nauki, która czyni

rzeczywistą pustkę w umyśle – mamy możność

odkrywania nowych pejzaży, cieszenia się nimi,

radowania uczestnictwem w magicznym ruchu

Życia Ducha po tamtej stronie, i też po tej, wszak

jest jedna Rzeczywistość.

Gnoza natomiast daje nam siłę

zrozumienia wewnętrznego działania,

objętego odpowiednim czasem i połączenia

go z Centralnym Kodem, który tworzy

Idee Jedności ze Wszechcałością.

Ponieważ najdrobniejszy nawet ruch,

czy to w życiu robaka, czy świata,

czy też człowieka świeckiego, duchowego

wynika z Jedności Życia Kosmosu.

Zaiste, sztuką jest dostrzegać tę spójność

i podporządkować ją Centrum Życia

nas wszystkich.

Gnozę można nazwać Nauką o Jedności,

która przewyższa Mądrość.

Jednakże ta cudowna dziedzina pozostanie

martwą literą, jeśli nie wprowadzimy jej do

naszego życia, krok po kroku, bo w istocie

największą wartość w obliczu praw natury

ma rozkwit tego Nowego, jako skutek

kroczenia Drogą i zawiązywania

wewnętrznego doświadczenia w Jedności

Jego Istoty.

Centralną Ideę mojego duchowego

systemu ukazałem na rysunku „Struktura Piramidy”.

Formuła tego ustrukturyzowania, korzeniami

sięga prastarej kabały. Piramida takiego kształtu

charakterystyczna jest naturze mojej

duchowej ścieżki i niezmiernie istotna,

ponieważ w sposób techniczny,

za przewodem liczb, można ukazać taki

aspekt Ducha, pod wpływem którego

jesteśmy – uwarunkowani poziomem rozwoju

w danym czasie.

Mam nadzieję,

że odnajdziesz siebie w moich

tekstach i swoją Duszę w układzie

Bożej Piramidy.

Tomasz Jurgiewicz

2006

MOC MIŁOŚCI

Jesteś Niebem, a każdy ból, każda udręka

to chmura ciemna, mniej lub bardziej ciężka, wichrem

to złego, to dobrego ducha toczona,

w zamierzeniu sprawdzenia Twojej siły woli.

Jesteś Czasem niewzruszonym

w jednej minucie czy godzinie wydany na pastwę

demonów, w innej minucie czy godzinie

tańczący w igraszce aniołów.

Czy to starość, czy młodość, Czas