Gdańskie Studia Muzealne Seria Nova 2019, nr 1 (11) - Praca zbiorowa - książka

Gdańskie Studia Muzealne Seria Nova 2019, nr 1 (11) książka papierowa

zbiorowa praca

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Tematami przewodnimi numeru są straty wojenne gdańskiego muzealnictwa oraz portret
w sztuce. Ponadto w tym numerze czasopisma w ramach działu opinie, dyskusje, polemiki
został opublikowany głos w dyskusji dotyczący rewitalizacji Westerplatte.
„Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova” są czasopismem naukowym wydawanym przez
Muzeum Narodowe w Gdańsku. Kontynuują tradycję publikowanego nieregularnie od 1976 r.
wydawnictwa „Gdańskie Studia Muzealne”, które pod wieloma względami miało charakter
pionierski w pomorskim środowisku muzealniczym i zarazem umożliwiało publikowanie
wyników badań naukowych poświęconych zagadnieniom muzealnym, w szczególności sztuce
Gdańska i Pomorza.
Zmiana tego wydawnictwa w mające ukazywać się regularnie nowoczesne czasopismo
o charakterze naukowym, posiadające własną stronę internetową, jest odpowiedzią na
wyzwania czasów współczesnych, a przede wszystkim reakcją na nową muzeologię i reformy
zachodzące w obszarze nauki. Przekształcony periodyk ma spełniać standardy obowiązujące
w czasopismach naukowych.
Celem czasopisma „Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova” jest realizacja misji określonej
w statucie MNG, publikowanie wyników badań naukowych, które wnoszą istotny wkład do
stanu badań nad zabytkami oraz materiałami ikonograficznymi, fotograficznymi
i dokumentacyjnymi dotyczącymi sztuki polskiej i obcej, dziejów hymnu narodowego,
etnografii Pomorza, kultur europejskich i pozaeuropejskich oraz działania teatrów Gdańska,
Gdyni i Sopotu, publikowanie informacji z zakresu gromadzenia i ochrony zabytków,
zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących zakresu działania muzeów.
Czasopismo zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism, ukonstytuowano
międzynarodową radę naukową oraz redakcję. Wprowadzane są zmiany mające doprowadzić
do przekształcenia „Gdańskich Studiów Muzealnych. Seria Nova” w czasopismo znajdujące
się na liście czasopism punktowanych.

Liczba stron: 256

ISBN: 9788366433052

Oceny
0,0
0
0
0
0
0