Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD - Kościelak Michał, Michalski Paweł - książka

Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD książka papierowa

Kościelak Michał, Michalski Paweł

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z:

nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy zatrudniania zarządów w spółkach komunalnych,
ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która przyznała radnym nowe uprawnieni wobec spółek samorządowych,
ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, który wprowadziła zmiany w zakresie wymogów dla członków rad nadzorczych spółek samorządowych,
z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającej zamówienia in house do polskiego systemu prawnego, także w relacjach gmina – własna spółka.

W publikacji omówiono też propozycje projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie dotyczącym zmian w zasadach zasiadania w radach nadzorczych i wynikające z niej wykluczenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta i ich zastępców z zasiadania w jakichkolwiek radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Rozwiązania zawarte w tych ustawach odnoszą m.in. do zasad wynagradzania w spółkach, wymogów co do członkostwa w organach, sposobów powierzania przez samorządy zadań własnym spółkom. Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyskuje wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta będzie przydatna w praktyce wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów ale również członkom organów spółek.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem spółek gdzie udziałowcem jest samorząd. Są to m.in. kwestie dotyczące:

Kiedy można mówić o spółce samorządowej?
Jakie rodzaje spółek mogą tworzyć poszczególne samorządy?
Jakie są procedury utworzenia spółki przez samorząd terytorialny?
Kto tworzy spółkę komunalną, określa przedmiot jej działalności, powołuje członków jej organów?
W jaki sposób przekształcić samorządowy zakład budżetowy w spółkę? jakie są konsekwencje takiego działania?
Dopuszczalny przedmiot działalności spółek samorządowych?
Czy i kiedy spółka może prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej? Jakie są sankcje za prowadzenia działalności poza dopuszczalnym zakresem?
Który organ samorządu nadzoruje spółki, na czym polega nadzór i jak powinien być wykonywany?
Czy spółka samorządowa podlega komisji rewizyjnej?
Jakie warunki należy spełnić aby zasiadać w radzie nadzorczej spółki z udziałem samorządu? Czy wójt, burmistrz, prezydent, radny mogą być członkami rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu? W ilu radach nadzorczych można zasiadać? Czy pracownicy muszą mieć przedstawiciela w radzie nadzorczej? Kto może być członkiem zarządu takiej spółki? Jakie są sankcje za naruszenie ograniczeń w zasiadaniu w organach spółek samorządowych?
Jak ustalać wynagrodzenia dla zarządów i rad nadzorczych? Co zmieniła nowa ustawa kominowa w zasadach wynagradzania członków organów spółek samorządowych? Czy umowy o prace dla członków zarządu mają jeszcze rację bytu?
Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie organów spółki samorządowej? Czy zarząd może odpowiadać majątkowo za błędy w kierowaniu spółką?
W jaki sposób prawidłowo powierzyć spółce realizację zadań samorządu? Czy in house uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych wykluczył powierzanie zadań na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej? Jak ustalić wynagrodzenia dla spółki za realizację powierzonych zadań?
Czy samorząd może zbyć udziały albo akcje spółki i kto o tym decyduje? W jakiej procedurze to następuje?

Uzupełnieniem poradnika jest płyta CD

Liczba stron: 208

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788381280532

Wydanie: 3

Oceny
0,0
0
0
0
0
0