Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście. Przykład Łodzi - Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski - ebook

Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście. Przykład Łodzi ebook

Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski

0,0
19,95 zł

Opis

Celem książki jest ocena funkcjonowania Łódzkiego Roweru Publicznego jako elementu systemu transportowego miasta. Do badań wykorzystano głównie dwie bazy danych dotyczące wypożyczeń i zwrotów łódzkich rowerów publicznych oraz rejestru przejazdów nimi utworzonego na podstawie sygnałów GPS. Analizy przestrzenne wykonano przy użyciu oprogramowania GIS. Aby poznać opinie użytkowników na temat roweru miejskiego w Łodzi, przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe (standaryzowane).

Łódzki Rower Publiczny dobrze wpisał się w krajobraz miasta, mimo swojego krótkiego funkcjonowania. Ten popularny środek transportu wydaje się przybliżać Łódź do realizacji założeń Karty Brukselskiej oraz idei zrównoważonego transportu miejskiego. Ze względu na duży zasięg przestrzenny funkcjonalnego centrum Łodzi, rower miejski może stanowić podstawowe narzędzie integrujące obszar śródmiejski. Istotna jest również jego niska emisyjność i niewielka terenochłonność.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF