Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz - Anna Krasuska-Terrillon, Barbara Mikołajczyk - ebook

Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz ebook

Anna Krasuska-Terrillon, Barbara Mikołajczyk, Stanisław Bogucki, Marek Zieliński, Bartosz Wach

0,0
84,51 zł

lub
Opis

Prezentowany komentarz jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym objaśnienia do przepisów ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, a także do przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Złożoność komentowanej materii jest przede wszystkim związana z różnorodnością funkcji pełnionych przez konsulów, których wielość sprawia, że realizują oni uprawnienia, które w warunkach organizacji państwowej są przyznane różnym organom i instytucjom. Są to m.in. funkcje o charakterze ogólnym (polityczne, dyplomatyczne, ekonomiczne, kulturalne), administracyjnym (wydawanie wiz i paszportów, przyjmowanie oświadczeń w sprawie obywatelstwa, czynności konsula jako urzędnika stanu cywilnego), sądowym (czynności notarialne, sprawy spadkowe, opieka i kuratela, doręczanie pism procesowych, reprezentowanie obywateli polskich przed sądami, przesłuchiwanie i porozumiewanie się z aresztowanymi obywatelami polskimi), morskim (w odniesieniu do statków podnoszących polską banderę oraz ich załóg, pasażerów i ładunków).

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne