Fraszki igraszki V - Witold Oleszkiewicz - ebook
Opis


„Fraszki igraszki” Witolda Oleszkiewicza są V zbiorem autora.

Tak jak w poprzednich częściach i tym razem zachowana została spójność w wyrażaniu swoich spostrzeżeń na temat istniejącego świata. Po raz kolejny krótkie, czasami jednowersowe, rymowane utwory skłaniają do refleksji, do znalezienia własnych odpowiedzi na przedstawioną kwestię. Większość fraszek ma prosty przekaz, są zrozumiałe i oczywiste jak np. „Żeglowanie - to z wiatrem i falami się zmaganie”. Są jednak też takie, które wymagają bardziej dogłębnej interpretacji i analizy: „Muzyka – potrafi wznieść cię w chmury, ale też wepchnąć do czarnej dziury”. Tematyka V części dotyczy między innymi: kobiet, małżeństwa, młodości, natury, ale też głupoty, śmierci, ułomności czy religii, itd. Ten zbiór jest równie pokaźny jak poprzednie, zawiera bowiem ponad sześćset czterdzieści stron wierszy zachowanych w tym samym klimacie ironii satyrycznej, słów i rytmów nadających im osobisty wydźwięk.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 188

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


Witold Oleszkiewicz

Fraszki igraszki5

Witold Oleszkiewicz

"Fraszki igraszki5"

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok sp. z o. o. 2016

Copyright © byWitold Oleszkiewicz, 2016

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszejpublikacji nie może być reprodukowana, powielanai udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnejzgody wydawcy.

Skład: Wydawnictwo Psychoskok

Projekt okładki:Wydawnictwo Psychoskok

Zdjęcie okładki ©Annykos- Fotolia.com

ISBN: 978-83-7900-604-5

Wydawnictwo Psychoskok

ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 Konin

tel. (63) 242 0202, kom. 695-943-706

http://wydawnictwo.psychoskok.pl

e-mail:[email protected]

„Zrymowałysiębanały,

Aleczemuniewsmakkażdemu?”

Spistematów

BIEDA

DOBROĆ

DUSZA

EMOCJE

GŁUPOTA

GODNOŚĆ

KOBIETY

MAŁŻEŃSTWO

MIŁOŚĆ

MŁODOŚĆ

NAŁOGI

NASZ LOS

NASZE WYBORY

NATURA

NAUKA I PRACA

PŁEĆ

PODŁOŚĆ

RELIGIA

RODACY

RÓŻNOŚCI

SAMOTNOŚĆ

STAROŚĆ

SUMIENIE

SZCZĘŚCIE

ŚMIERĆ

TUSZA

TWÓRCZOŚĆ

UŁOMNOŚCI

WOLNOŚĆ

WYSYPISKO

ŻAGLE

BIEDA

Smutnaplaneta

Większośćludzinaświecie

Żyjeskromnielubwbiedzie

Biedniealegodnie

Jeśliniestaćcięnaciuchynowe

Toniechczysteizadbanebędątestare

Niemalekko

Koniecznośćzawanturnicąmieszkania

Toniedom,aobózprzetrwania

Biednibogatym

Azjatazagroszenataśmiepracuje

AZachódzagroszetewyrobykupuje

Pewnik

W biedzie życie szczęśliwe nie będzie

Wostateczności

Jakniemaszdlakogożyć

Tochociażdlasiebie,ależyj

Brakdbałości

Jaksięsprzętównieszanuje

Toczęściejsięjekupuje

Znaturyrzeczy

Gdziebogactwotammarnotrawstwo

Gdziebiedyklepanietamoszczędzanie

Niezniszczalna

Nawetgdyogólnabeznadzieja

Mimowszystkotlisięnadzieja

Nadzieja

Tomaleńkabateryjka

Głębokowukryciu

Którawkrańcowejrozpaczy

Trzymanas

Prostata

Triumfświęcigdypotroszkuleci

Pech

Towinowajcadoskonały

Możnagooskarżyćowszelkiekabały

Światopoglądy

Gdyścierająsięnasłowa,jestdobrze

Gdynakarabiny,jestniedobrze

Odzawsze

Bogatywykorzystujebiednego

Aoszustnaiwnego

Kwestiaczasu

Ktozdrowiezaniedbujewkońcuzachoruje

Wbrewciążeniu

Niedostatekpieniędzyjestciężki,a

Niedoceniane

Życiespokojne,nawetmonotonne

Tomarzeniekażdegoktomawkołowojnę

Zdwojgazłego

Lepiejtrochęgłodowaćniżtrochęchorować

Nieprzyjacielwewnętrzny

Atakchorobowytotestwytrzymałościowy

Traumy

Szkodażejakwkomputerze

Zpamięciniemożnawykasować

Tego,czegoniechcesięwniejzachować

Koniecznośćrezygnacji

Jeślipowolijużcięniestać

Nautrzymaniepoziomużycia

Naturalnejestuczucienieszczęścia

Niedobrze

Kiedywciążpowiększasięprzepaść

Międzybiednymiabogatymi

Będziemymielidoczynienia

Zkonfliktamizbrojnymi

Błahostka

Pożeberpołamaniu

Bóljedynieprzyoddychaniu

Złośliwy

Jużlepszysąsiadniżrak

Ciepłyposiłek

Jeszczeniktnieumarłodsuchegoprowiantu

Abardzowieluzbrakuprowiantu

DombezWC

Załatwiającsięwsławojcenamrozie

Możnasobieprzeziębićpodwozie

Zwierzęcanatura

Wbiedzieludziedużodziecimają

Boniewiadomoktóreprzetrwają

Żebranie

Bazującenalitościpieniędzywyłudzanie

Nokaut

Brakwynikówwrobieniuuników

Brakimpulsu

Ręcezaczynająopadać

Gdyniemajużdlakogosięstarać

Botylkoosiebiedbanie

Tomarnezmotywowanie

Portfel

Możliwościfinansowe

Mająwpływnakażdągłowę

Naocznaprawda

Niejestdobrzegdywlustrze

Widzimyiwieczoremioświcie

Dwojesmutnychoczuodbicie

Bezwolneofiary

Gdyrozpętasięburza

Małoktomyślioróżach

Kacmoralny

Ktogłupotnarobipopijanemu

Topotemwstydnietylkojemu

Konfliktinteresów

Ubodzypragnąswegostanupolepszenia

Bogaciwoląniczegoniezmieniać

Żelaznarezerwa

Podczaszłychzdarzeńnaporu

Przydajesięzapasdobregohumoru

Doprzysłowia

„Niekażdychorycostęka”

Czasemstękaudręka

Uzależnienia

Niekażdynałogowiecwsparciapotrzebuje

Niekażdypotrzebującynaniezasługuje

Rozpaczliwepołożenie

Tylkonadziejazostajewgłębokiejniedoli

Optymizmsięzniejniewyłoni

Niefart

Gdybylosprzewidziećsiędało

Wielupechowcówrzadziejbypłakało

Brakdrogowskazu

Bezcelużyciaspędzanie

Tozdnianadzieńtrwanie

Problemy

Kiedy się spiętrzają zasnąć nie dają

Zubożenie

Humorniestetytrochęsiępsuje

Gdyzdrowiedłużejniżforsadopisuje

Umęczenie

Gdywżyciunieustanniekłopoty

Niemasięjużnanicochoty

Wbiedzie

Jestzasiłek,jestposiłek

Idolenachwilę

Przeztłumywielbieniiszybkozapomniani

Potemdożywotniouwielbieniaspragnieni

Umęczenie

Całodobowa opieka nad niepełnosprawnym

Nie jest zajęciem zabawnym

Wojna

Ciałaipsychikę,unicestwiaikaleczy

Imnóstwoludzkiegotruduniweczy

Zasiłek

Umrzećzgłoduniepozwoli

Leczniezadowoli

Zeropokus

Drzwiwubogimdomumogąbyćotwarte

Botocowśrodkuniewielejestwarte

Drożyzna

Rozbójwbiałydzień

Drenującykażdąkieszeń

Desperat

Wyjściamadwa:

Albodalejwalczyć

Albozesobąskończyć

Bezsenność

Kiedyniechcesięspać

Trzebazacośsiębrać

Zmęczenieułatwizasypianie

Takiświat

Wbiednychkrajach

Odużejliczbieludności

Życiepojedynczegoczłowieka

Niemażadnejwartości

Wsparcie

Dobrzesięskłada

Gdychoćdwóchztymsamymsię

Beznadziejnepołożenie

Jeślijużnicniedasięzrobić

Zsytuacjątrzebasiępogodzić

Nieodłącznaasysta

Bogactwobezpieczeństwoposiadaczanaraża

Niemożesięwięcobejśćbezochroniarza

Zapachyzamożności

Wbogatychkrajachpięknerezydencje

Izadbane,pachnąceogrody

Wbiednychwszechobecnaprowizorka

Inieustannesmrody

Dobrobyt

Budowanybyłibędzienacudzejbiedzie

Akt woli

Aby waśni nastał koniec

Do zgody potrzebne są dwie dłonie

Poziomyrozpaczy

Załamanyczłowiekmyśli

Żegorzejjużbyćniemoże

Inawetsięniedomyśla

Żemożebyć,ojmoże

Naczarnągodzinę

Niezabezpieczytotwojejstarości

Gdyupadniebankgdzietrzymaszoszczędności

Biedniibogaci

Różnicawgrubościportfela

Nawetdawnychprzyjaciółrozdziela

Niespełnienie

Ponieważnikomuszczęścianiedałem

Tosweżyciezmarnowałem

Kłopoty

Losbiedaka

Ubogiczęstoswądumę

Dokieszenimusischować

Byrodzinęprzyżyciuzachować

Niepokój

Gdydalekowojennapożoga

Odległapókicotrwoga

Litość

Tożadnapociechadlanieszczęśnika

Jeśliniczniejniewynika

Obumierającekorzenie

Pamięćktórapowolisięzaciera

Przeszłośćitożsamośćodbiera

Wyobcowani

Niewszyscyswemiejscewżyciuznajdują

Iwszędzietymczasowosięczują

Okrucieństwowojny

Głębokieranypozostawia

Iradościżyciapozbawia

Wojenko,wojenko…

Żołnierzzwojnyzamiastswejnogi

Dwaorderynapiersiprzywozi

Złapassa

Jeślikiepskiedniwciążsiępowtarzają

Chęćdożyciaodbierają

Innespojrzenie

Dystansudokłopotównabieramy

Gdynieuchronnośćśmiercisobieuświadamiamy

Wpustkę

Życiebezceluidlanikogo

Jestdonikąddrogą

Złozezła

Zewszystkichżądznajgorsza

Jestzemstyżądza

Deseczkaratunku

Człowiekpotrzebujenaprawdęmało

Bynadalżyćmusięchciało

Smutnyżarcik

Bezdomnypodwiatątramwajową

Jużniejestbezdachunadgłową

Wartośćrealna

Handelwymiennydołaskwraca

Gdygalopujeinflacja

Balsam

Natrudnewżyciuchwile

Ulubionamuzykapomagamile

Ludowe

Kto pieniędzy nie szanuje biedy posmakuje

Uczep

Pókiwsercujeszczecokolwieksiętli

Dożyciawciążuchylonesądrzwi

Demonyuwolnione

Poalkoholuhamulcepuszczają

Iniecnepragnieniaczynamisięstają

Koszmarwojny

Gdyzewsządstrzelająibombywybuchają

Ludzietylkożyciezachowaćsięstarają

Głód

Totragedianiejednegopokolenia

Gdynajtrudniejszymzadaniem

Jestzdobyciepożywienia

Wbłoto

Mnóstwopieniędzyutopionych

Winwestycjachzaniechanychinietrafionych

Początekbiedy

Gdyciałoposłuszeństwaodmawiaćzaczyna

Niemiłatodlaświadomościnowina

Ubodzy

Lataświetnościmijają

Lecznietymktórzyichniemają

Hemoroidy

Żadnetoodkrycie

Żedokuczajążylakiwodbycie

Poprospericie

Powrótdobiedyniejestmiły

Alemyjużwniejżyćpotrafimy

Ludowe

Kto jutra się boi, nie pośpi

Niechcianysąsiad

Wszystkonakluczzamykasz

Gdyzaścianązłodziejamasz

Pewnośćsiebie

Grubośćportfelaośmiela

Chudośćonieśmiela

Sondażhigieny

Gdybynaulicachsięodbywały

Wyrywkowekontroleczystościprzyrodzenia

Przypuszczalnieichwynik

Niedawałbypowodówdozadowolenia

Jak kołek w płocie

Kiedy nie masz już na ziemi nic do zrobienia

To twe życie w zwykłe trwanie się zmienia

Nadnie

Kiedyczujeszsięprzezżyciewypluty

Czylifatalnie,zupełniedodupy

Wtedyjestczasprzezloscidany

Byzweryfikowaćsweżycioweplany

Wygodnestanie

Wauciesięsiedziawkorkustoi

Marzenia

Sąjakbajeczkidladzieci

Gdyźle,naszamyślwnieuleci

Wypadłztorów

Wżyciuczęściejniżnakolejach

Niejedenczłowieksięwykoleja

Chwasty

Zziarenkaniechęcirośniechwastnienawiści

Azprostactwa-chamstwa

Skromniej

Gdynapierwsząjakość

Niemożeszsobiepozwolić

Drugąmusiszsięzadowolić

Duetniezbędny

Pókimaszmotywacjęisiły

Tosięniepoddajesz

Gdyktórejśzabrakniezawygranądajesz

Przechlapane

Gębamężczyznyniejestuszczęśliwiona

Gdysynnieudanyinicniewartażona

Zwykle niewykonalne

Najtrudniejsze rozjemcy zadanie

Czerwonalampka

Gdyo5kilowkrótkimczasie

Utyjeszlubschudniesz

Toznaczyżeswezdrowiezaniedbujesz

Fatalnie

Kiedy życie to pasmo złych wyborów i błędów

Nie można z radości dostać obłędu

Okaleczeni

Pokoleniewojnąskażone

Normalnegożyciazostajepozbawione

Takieranypsychicznesąwieczne

Grupywsparcia

Protezyleczonejdolegliwości

Wdochodzeniudonormalności

Wojna

Bez względu na jej wynik

Kto przeżył ten zwyciężył

Złobulwersuje

Jeślinawetzrobiszdużodobrego

Tobardziejzostaniezapamiętaneto

Cozrobiszzłego

Niedasię

Kiedyproblemynasprzerastają

Toprzespaćbysięjechciało

Wojna

Tośmierć,przemoc,cierpienieizniszczenie

Najgorszeconasmożespotkaćzdarzenie

Niewłaściweręce

Osobanieodpowiedzialna

Rodzinnymkontemzarządzająca

Tosytuacjaubóstwemgrożąca

Żywotność na świecie

Jedni marnują, inni głodują

DOBROĆ

Dobrareakcja

Niejestradosnaśmierćosobypodłej

Toulgajedynie

Cennydar

Umiejętnośćcieszeniasięzeszczęściacudzego

Charakteryzujeczłowiekadobrego

Cecha

Dobroć także tym się charakteryzuje

Że od robienia złośliwości powstrzymuje

Niewdzięczność

Dobroćtylkoczasemboli

Nieszczęśliwidobroczyńcy

Niektórzyszlachetnecelesobiewyznaczają

Gdyżyćdlakogoniemają

Itymerzacemczasswójwypełniają

Dowód

Jeśli wiele krzywd od kogoś zaznałeś

A mimo wszystko żal ci tej osoby

To znaczy że jesteś człowiekiem dobrym

Predyspozycje

Jednisięnadajądodobraszerzenia

Ainnidozłatępienia

Dowód

Gdycieszyszsięszczerzeuczciwychszczęściem

Tojesteśdobrymczłowiekiem

Małeiduże

Sukcesemjestkażdyuczynekdobry

Sercearozum

Wielkaradośćjestzmądrości

Alewiększazdobroci

Pozytywnie

Optymizmniekiedycierpliwośćnadwyręża

Leczdobrowkońcuzwycięża

Dzieńwdzień

Poranneoczuotworzenie

Tokolejnaszansa

Naczegośdobregowżyciuzrobienie

Tooczywiste

Dobryuczynekwdzięcznośćbudzi

Azłyniechęćudobrychludzi

Wspaniałapara

Jeślidobrowsercupielęgnujesz

Toimiłościzakosztujesz

Motto

Słuchajżyczliwie

Obserwujmądrze

Abędziedobrze

Wyciszacz

Cierpliwadobroćostudzicudzązłość

Konsultacjawskazana

Szlachetnychintencjirealizowanie

Toczasemponadsiłyzadanie

Zanimwięculegnieszsercaporywowi

Dajwypowiedziećsięrozumowi

Dobroć

Jeślizcierpliwościąjestwparze

Wwalcezezłemzwycięzcąsięokaże

Dwiewersje

Dobroćzmądrościąniemusząbyćjednością

Leczgdyrazemfunkcjonująpodwójnieradują

Tosmutne

Ufnośćiwiarawludzi

Zbytczęstoniestetyzawodzi

Wyróżnik

Przyjacielapodłonisiępoznaje

Gdywpotrzebieprzyjaznąpodaje

Krzywda

Ludziedobrzyzemstynieszukają

Współczująiwybaczyćsięstarają

Apel

Mówmysobiemiłerzeczy

Dobresłowowpływzłegoniweczy

Ważnapotrzeba

Każdyczłowiekżyczliwościpotrzebuje

Imiłychsłówodinnychoczekuje

Owoce

Dobroć rodzi wdzięczność a podłość złość

Ironia

Niezawszejestzłośliwa

Częstożyczliwabywa

Utopia

Choćzcałychsiłsiępostarasz

Wszystkichludziniepokochasz

Naiwność

Dobroćjestpożytecznagdyjestmądra

Zgłupiejdobrocikorzyściczerpiąoszuści

Wartotrenować

Wkażdymznasjestzłość

Apanowanienadnią

Toniezwyklecennaumiejętność

Życzliwość

Obdarzamy dobrem i słowem i czynem

Skutecznaempatia

Zrozumiećdrugiegotylkotenpotrafi

Ktopodobnymiproblemamisiętrapił

Smakgruntu

Gdyżyczliwośćtrafianażyczliwość

Jestsłodka

Agdynawrogość,jestgorzka

Serce

Gdydlanienawiścisąotwartedrzwi

Dobroćsnemtwardymśpi

Dobre słowo

Życia skromnego lecz nie ubogiego

Można komuś życzyć z serca szczerego

Antonim dobra

Zło nie buduje a jedynie psuje

Dobroć

Cieszy dobrego a drażni złego

Litość

Odróżniaczłowiekaodzwierzaka

10%

Zgubaoddanaznaleźnymhonorowana

Porządniznatury

Utrzymanieswegostatusu

Niewymagażadnegoprzymusu

Rozwagawskazana

Lepiejuważajkomupomagasz

Bojeszczebiedysobienapytasz

Uwiądempatii

Światcorazbardziejodznaczasiębrutalnością

Acorazrzadziejserdecznąprzychylnością

Równowagawnaturze

Źliludziemimowolniesiępoświęcają

Iludziomdobrymprzeciwwagędają

Wyzwanie

Bardzotrudnojestprzedzłem

Bronićsiędobrem

Osłodażyczliwego

Gdyminiejużczasmiłościtwojej

Pozostajetylkocieszyćsięzcudzej

Wdzięczność

Nakrótkodobroćzawiera

Potemuwiera

Oszukani

Z wrodzonej ufności niekiedy przykrości

Dobroć

Niemądra nie jest dobra

Resocjalizacja

Miłogdyzłyzmieniasięwdobrego

Odwrotnie-tonicmiłego

Satysfakcja

Ktośdobrypowieżemiałszczęście

Bokomuśwżyciudałszczęście

Wrażliwymkinomanom

Forresta

Pobożneżyczenia

Nóżpowiniensłużyćdochlebakrojenia

Aniedokogośżyciapozbawienia

Empatia

Przeważniezależyodwieku

Latamidojrzewawczłowieku

Dziczejemy

Serdecznośćinnychrozczulacorazbardziej

Bojestjejniestetycorazmniej

Dobroizło

Cicoprawesercamają

Zpodłymiwciążsięzmagają

Dobreito

Częstozacnośćludzi

Zichhipokryzjisięwywodzi

Życzliwy

Ktonielubiludzinielubić

Możesiętymchlubić

Innemuradość

Kiedyzabawkacisięznudzi

Niemusiszjejdewastować

Możeszjąkomuśpodarować

Doczynu!

Pięknymprzykłademdobroci

Jestudzielaniepomocy

Anieokazywanielitości

Faktniezbity

Kiedyzłoaprobujesz

Samjereprezentujesz

Altruizm

Początek

Staraćsiębyćczłowiekiemlepszym

Towdobrąstronękrokpierwszy

Dobrymludziom

Światniejestdoskonały

Dlategopotrzebnesąideały

Wsparcie

Jużsamekudobremustarania

Godnesąokazaniauznania

Połączmysiły

Pobudkidrugorzędneznaczeniemają

Jeślidziałaniakudobruzmierzają

Toniesprawiedliwe

Złorodzikolejnezło

Adobroniezawszedobro

Wyzwanie

Dobrociiszlachetności

Nietrzebajedyniezazdrościć

Takteżbywa

Kłamstwaconiesympatycznąprawdęmaskują

Czasemmiłosierdziemsięokazują

Szlachetna

Jedyniedobroćsprawiaczystąradość

Zpodłościgorzkiesąradości

Rozwagawskazana

Dzielimysięzwyklezinnymi

Tymczegomamywnadmiarze

Leczniezawszeniestetymądrze

Ciepłe serce

Dobry człowiek dotknięty nieszczęściem

Potrafi się ogrzać cudzym szczęściem

DUSZA

Dom

Totylkomebleiściany

Nasząobecnościąjestonwypełniany

Samoobrona

Gdy rozpacz już sięga dna zupełnego

Dusza wciąż szuka czegoś radosnego

Tomy

Uczłowiekawrozpaczyduszapłacze

Miłechwile

Cieszysiędobregoczłowiekadusza

Gdycośjąpozytywniewzrusza

Piękno

Balsamynarany

Rzadkiechwileradości

Musząosładzaćtrudyiprzykrości

Naszewybory

Dusząjakogródkiemsięzajmujemy

Pielęgnujemywniejtocochcemy

Unikatowe

Obecneżyciejestjednorazowe

Bozawszeinnejestwcielenienowe

Cierpienieduszy

Dobremuczłowiekowijestbardzoprzykro

Gdywidzitegoświatastronębrzydką

Wysłużonelokum

Niewygodnieduszywstarymciele

Gdypogodyiradościwniejwiele

Dwiepłaszczyzny

Przyziemnościobytfizycznygłówniedbają

Przeżyciaduchowesięodniegooddalają

Zaniedbania

Obsługaciałasporoczasuzajmuje

Aobsługaduszyczęstoszwankuje

Dar

Wrażliwościnapięknozawdzięczamy

Mnóstwowzruszeńjakichdoświadczamy

Duo

Umysłtopodwójneurządzenie

Mózguzsercemsprzężenie

Pogodaducha

Niezwyklecennydarnatury

Coniepozwalabyćponurym

Wyważenie

Wrównowadzezrozumemserce

Dajezadowolenienajwiększe

Biedni

Cicowrogośćodczuwają

Nieszczęśliweduszemają

Pogodna

Duszaktórazciałemsięniestarzeje

Mentalnąmłodośćzachowuje

Duszapłacze

Choćdobrzewiemyżeśmierćnadejśćmusi

Gdybliskichtracimyrozpacznasdusi

Alkohol

Nietylkorozummiesza

Aleiduszęzagłusza

Bolesnapustka

Kiedyniejestmiłościąwypełnioneserce

Duszajestwrozsypce

Standuszy

Dobremyśliduszęrozweselają

Azłejąunieszczęśliwiają

Śmierćmiłości

Pustoszyduszę

Groźne

Natrętne,złemyślisąjakwirusy

Którechcąwtargnąćdotwojejduszy

Świadomość

Osobnika każdego wynika z wiedzy jego

Różnica

Martweciałazgrobówniewstają

Azłeduszemiędzyżywychwracają

Oczyszczanieduszy

Złezamiarywgłowiezrodzone

Powinnybyćnatychmiastunicestwione

Conamgra

Życietotaniecdomuzyki

Którejwduszysągłośniki

Odtruwanie

Zezłymimyślaminatychmiastowerozwody

Todoradościpowody

Myśli

Czasembłądząwchmurkach

Aczasempomrocznychzaułkach

Cioswserce

Kiedyzdradzicięukochanaosoba

Wduszynastajeżałoba

Estetyka

Pięknocieszyduszę

Brzydotatokatusze

Naszraj

Marzeniatomyśliteleportacja

Tamgdziezbolałejduszyrelaksacja

Ażduszęrwie

Żadenptaktakiegosmutkuniesprawi

Jaktęsknyklangorżurawi

Tzw.wnętrze

Bogateżycieduchowe

Jestbogatebezwzględunawarunkibytowe

Duchowość

W krótkim słowie - to co w sercu i w głowie

Szansadladuszy

Życiejestwyrokiem,leczotymniewiemy

Iwtejnieświadomościżyjemy

Przekonania i domniemania

Darem ziemskiego żywota jest bezsprzecznie

To że nie trwa wiecznie

A czy dusze są wieczne, czy też umierają ?

Dociekliwym te pytania spokoju nie dają

Taki los

Dusza romantyka rzadko jest szczęśliwa

Bo życie niezbyt często romantyczne bywa

EMOCJE

Udanystart

Miłemyślizarazpoprzebudzeniu

Todobryhumorwnowymżyciadniu

Piekło

Bezsilnepatrzenienaukochanychcierpienie

Tandeta

Sentymentalizmtotaniromantyzm

Nienerwowo

Zemstazakrzywdętoodruchnaturalny

Lecztowybórfatalny

Gdyemocjeopadają

Rozsądekdogłosudopuszczają

Koniec

Dobregojestsmutny,a

Wzrok

Żarjestwspojrzeniupełnymmiłości

Alodowatośćwpełnymnienawiści

Ważeniesłów

Wrozmowieemocjeczasemgórębiorą

Awkorespondowaniuwyciszyćjepozwolą

Bezżalu

Umiejętnośćbezbolesnejzfrajdyrezygnacji

Toszkoławyższapsychicznejedukacji

Porażka

Nawetgdybardzosięstarasz

Niezawszecelosiągasz

Tofrustrującealehartujące

Ambicje

Dopasowane do możliwości

Zaoszczędzą wielu przykrości

Dozgody

Zniechęcipotrzebnesądwiechęci

Dopasowani

MrocznyWagnerdladiabolicznegoHitlera

Todobranapara

Ratunekpsychiczny

Gdykłopotyjużznieśćsięniedają

Marzeniadorajunaszabierają

Refleksyjna

Jesieńzadumiesprzyja

Uświadamiażewszystkomija

Rozmowa

Wrzaskliwakłótniąsięnazywa

Koncentracja

Narastanie

Zobustronniezłejwoli

Konfliktpowstajepowoli

Bezfanatyzmu

Całkowitybrakwpoglądachzgodności

Niepowinienpowodowaćwrogości

Pamiątki

Niejedenprzedmiotchoćtani

Sercujestdrogi

Entuzjazm

Jakkażdaemocjafunkcjonuje

Próbyczasuniewytrzymuje

Stres

Wpośpiechuniemauśmiechu

Zawód

Rozczarowanie

Bezzahamowań

Odważnympewnościsiebiedoda

Faktówdokonanychmetoda

Rentierzy

Oniodpoczywająapieniądzesiępomnażają

Leczspokojnegosnuniemają

Bobankiczasemupadają

Wrogość

Bardziejumęczanadawcęniżodbiorcę

Adekwatnie

Zacośdobregosiędziękuje

Azacośzłegopomstuje

Poczuciebezpieczeństwa

Tospokojupodstawa

Brakgogdyobawa

Manifestacje

Bywładzazechciałaludusłyszeć

Nawiecachtrzebasięwykrzyczeć

Pogarda

Topaskudneuczucie

Zamiastniegopowinnobyćwspółczucie

Rozczarowanie

Niekiedygloryfikujemy

Cośoczymmałowiemy

Agdywięcejsiędowiemy

Totegożałujemy

Conasspotyka

Milejdoświadczaćpowodówdoradości

Niżdozłościczynienawiści

Inne świeczniki

Nienawiść

Nawetonachoćjestfatalna

Musibyćpodsycana

Bopoczasieteżwypalasię

Czułestruny

Żebranietolitościwykorzystywanie

Gesty

Wielepowiedziećpotrafią

Choćjadaczkąniekłapią

Muzyka

Potrafiwznieśćcięwchmury

Aleteżwepchnąćdoczarnejdziury

Prowadzenie auta

Najpierw cieszy, potem męczy

Aż ostatecznie zbrzydnie

Uroda

Ładne cieszy, brzydkie straszy

Trwałość

Krzywdydłużejboląniżradościzadowolą

Awarie

Jakietowkurzające

Gdycoścodziałało

Przestajebyćdziałające

Chandra

Gdyjakiejkolwiekradościprzezdługiczasbrak

Toczłowiekwkońcupoczujesięjakwrak

Zamieszanie

Dyskomfortkażdegodopada

Gdywjegozorganizowanyświat

Chaossięwkrada

Inneemocje

Młodośćtoczasseksuizabawy

Nastarośćosprawnośćobawy

Sposóbnanieczułość

Jeśliżadneuczuciedociebieniewraca

Tosięupij,poczujeszchociażkaca

Strach

Bierzesięzobawyożycie

Gdyjejzabraknie,jużsięnieboicie

Złudzenia

Oszukująinakrótkoratują

Wczeluść

Smuteczektoniemowlaczek

Załamaniejużwięcejznaczy

Akończysięnarozpaczy

Zawsze

Cudzetragediepocieszają

Żenastakieniespotykają

Falowanieemocji

Radośćismuteknazmianęsięaktywują

Ihumorpoprawiają,albogopsują

Intensyfikacja

Kiedyczegośbardzobrakuje

Tonawetnamiastkabardzoraduje

Wyciszacz

Cukierponoćkrzepi

Asmuteknapewnostudzi

Sprawdzone

Najlepiejwyzłościćsięwsamotności

Acieszyćwśródżyczliwychgości

Nadzieja

Iskierka najważniejsza i najtrwalsza

Obiegzamknięty

Uczuciajakkrewzsercapłyną

Awrażeniajakonadoniegowracają

Ochłonąć

Jakwzłościjakiśpomysłdogłowyprzychodzi

Trzymajgopodkluczem,niechczynunierodzi

Przemijanie

Uczuciaktórenamiwładają

Takjakmy,rodząsięiumierają

Otoczenie

Spokój wewnętrzny

Miastowi niecierpliwością się odznaczają

Ludzie na wsi więcej cierpliwości mają

Emocje

Wcałejswejróżnorodności

Sąstandardowedlacałejludzkości

Napięcie

Wgniazdkuelektrycznympożądane

Wsystemienerwowymniechciane

Skromność

Gdyotrzymaszpochwałę,ocenęprima

Totylkosięnienadymaj

Rozczarowanie

Kiedynastarcieludziprzeceniamy

Topotemczęstoskwaszoneminymamy

Zlekceważyć

Kiedynachamstwozupełnybrakreakcji

Chamniemaztegożadnejsatysfakcji

Największepragnienia

Zamłodusekskróluje

Zlatamimiłościmiejscaustępuje

Reakcje

Łagodniejszejestrozżalenieniżrozgniewanie

Leczdłuższejegotrwanie

Przyjaźń

Uczuciebliskiemiłości

Tylkownimniemaciałbliskości

Długowieczni

Cicobezstresówipośpiechużyją

Pozostałychwwiększościprzeżyją

Łatwo pomylić

Powściągliwość to nie to samo co oschłość

Zwachlarzaemocji

Życianajpiękniejszekwiatytosentymenty

Pośpiech

Nerwy zszarpane, efekty niechciane

Odczucia

Przytulnośćdająniewielkiepomieszczenia

Wwielkichkażdywkrasnoludkasięzmienia

Arystokracja

Konwenanseminione

Pogardąbyłyprzepełnione

Nowy rok

Daje nadzieje

Uzasadniona

Rozterkaprzeddłuższymrozstaniem

Toobawaozwiązkuprzetrwanie

Goryczprzegranej

Pokolejnejporażce-zniechęcenie

Apojakimśczasiedecyzja;

Rezygnacjaczydalszedążenie

Silneemocje

Kiedyłzyzoczupłyną

Torazrozpacz,razszczęściejestprzyczyną

Etapy

Pragnienie

Nienasycenie

Tumiwisizm

Licząsięciktórymzależy

Nieważnisąciktórymniezależy

Motoryzacyjnie

Pasmoporażekiklęskżyciowych

Tooptymizmuhamulectarczowy

Serceboli

Przyjemniejpoznawaćproblemy

BogategoZachodu

Niżtezkrajówucisku,wojenigłodu

Tonieuniknione

Wfinalekonkursukażdego

Więcejjestsmakugorzkiegoniżsłodkiego

Bezprzesadyznawożeniem

Smutekjestnawozem

Naktórymradośćbędziekwiatem

Bezbarier

Zmieniasięoptykanaświatpatrzenia

Gdyniemajużnicdostracenia

Maszynkadomięsa

Nawojnędzielniżołnierzewyjeżdżają

Awrakiludzizniejwracają

Twarze

Uśmiechtosłonecznydzień

Ponuraminatocień

Emocje

Wzgodziejestspokój

Wniezgodzieniepokój

Nasza natura

Chętniej wierzymy sensacyjnym plotkom

Niż mniej ciekawym faktom

Jabłko i kość

Powody niezgody

Reakcje

Dobroć budzisz dobrocią, a złość złością

Pozabiznesem

Więźcołączyludzi,zichsercpochodzi

Nerwypuściły

Czyndokonanywafekcie

Możebyćtragicznywefekcie