Francuski. Superkurs (kurs + rozmówki). Wersja mobilna - Katarzyna Węzowska, Ewa Gwiazdecka - ebook
Opis

Kompletny zestaw do samodzielnej nauki:

  • Intensywny kurs w 30 lekcjach!
  • Rozmówki polsko-francuskie!

Francuski. Superkurs to pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, a zarazem możliwie szybko móc korzystać z jego znajomości w życiu codziennym. Łączy w sobie zalety intensywnego kursu, sprawdzoną w praktyce użyteczność rozmówek, oraz wygodę i mobilność.

Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 oraz przygotowanie do B1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.  Ponadto kurs to m.in.:

  • współczesne dialogi i słownictwo z tłumaczeniami,
  • aktualna tematyka: biznes, turystyka, internet, kultura, rozrywka, poszukiwanie pracy,
  • przejrzyste objaśnienia gramatyki i ćwiczenia z kluczem,
  • lekcje powtórkowe i ćwiczenia.

Rozmówki polsko-francuskie to:

  • 12 rozdziałów tematycznych obejmujących wszystkie najważniejsze dziedziny życia,
  • zwroty i słówka niezbędne w podróży, pracy, interesach,
  • natychmiastowa pomoc językowa przy zakupach, rezerwacji hotelu, zamawianiu jedzenia,
  • przykładowe dialogi i słowniczek po każdym rozdziale.

Wersja mobilna na smarftony i tablety została wzbogacona m.in. o interaktywny spis treści, hipertekstowe linki przy każdym ćwiczeniu odsyłające do klucza do ćwiczeń. Udostępnia też cały zakres typowych funkcjonalności dla formatów mobilnych (wyszukiwanie, skalowalność, zakładki) zachowując istotne dla pozycji edukacyjnej zalety szaty graficznej książki papierowej.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 335

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność


superkursFRANCUSKI

• Intensywny kurs w 30 lekcjach

• Rozmówki polsko-francuskie

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Paweł Pokora

Redakcja językowa: dr Eric Stachurski, Angélique Matynia

Autor kursu: Katarzyna Węzowska

Projekt i opracowanie graficzne: Studio 27

Ilustracja na okładce: stockxpert

Opracowanie wersji elektronicznej oraz konwersja:

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013

ISBN: 978-83-63165-01-7

ISBN epub: 978-83-7892-015-1

ISBN mobi: 978-83-7892-016-8

www.jezykinie

WSTĘP

Intensywny kurs w 30 lekcjach

Jeśli chcesz samodzielnie poznać język francuski w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w zakresie codziennych zdarzeń i sytuacji, kurs Lingo jest książką właśnie dla Ciebie!

A może już kiedyś uczyłeś się francuskiego, a teraz wydaje Ci się, że wszystko zapomniałeś, albo wstydzisz się mówić w języku obcym w obawie przed popełnieniem błędu? Dzięki naszej książce przekonasz się, jak wiele zostało Ci jednak w głowie i wreszcie pójdziesz dalej, osiągając poziom pozwalający na swobodną komunikację (zakres materiału odpowiada poziomom A1, A2 i przygotowuje do poziomu B1 zgodnie ze skalą poziomów kompetencji językowej Rady Europy).

Proponowany przez nas kurs jest intensywny, co znaczy, że ucząc się z nami nie tracisz czasu i możesz robić szybkie postępy niezależnie od tego, czy po raz pierwszy stykasz się z językiem, czy jest to już Twoje kolejne podejście. O tempie i sposobie nauki decydujesz jednak samodzielnie, zależnie od własnych potrzeb, możliwości i chęci. Ułatwia to struktura całego kursu, jak i poszczególnych lekcji.

K siążka dzieli się na trzydzieści lekcji. Jednostka lekcyjna składa się z dialogu lub czytanki wraz z tłumaczeniem, słownictwa, objaśnień gramatycznych i językowych („Jak to działa?”) orazćwiczeń wraz z kluczem. Ćwiczenia najlepiej rozwiązywać po zapoznaniu się z dialogiem, słownictwem i częścią poświęconą gramatyce. Najpełniej wykorzystasz ćwiczenia wykonując je zarówno ustnie jak i pisemnie.

Po przerobieniu pięciu regularnych jednostek lekcyjnych masz szansę samodzielnie sprawdzić swoje postępy. Lekcja powtórkowa („Sprawdź się!”) ćwiczenia narozumienie ze słuchu, obszernytest wyboru z zagadnień językowych i gramatycznych przedstawionych w poprzednich lekcjach, a na koniec krzyżówka, żebyś się trochę rozerwał.

Najważniejsze jednak jest to, że korzystając z naszego kursu poznajesz żywy język, czytasz i słuchasz dialogów na aktualne tematy, uczysz odnajdywać się w życiowych sytuacjach.

Z życzeniami sukcesów w nauce

Zespół autorów i redaktorów Lingo

1. A la cafétéria

Patricia: – Bonjour Madame. Un café et un thé s’il vous plaît.

Martin: – Salut, Patricia. Comment vas-tu ?

Patricia: – Martin ! Ça va très bien, merci, et toi ?

Martin: – Ça va, merci ! Tu es seule ?

Patricia: – Non, je suis avec une amie. Elle est là-bas.

Martin: – Tu me présentes ?

Patricia: – Bien sûr, avec plaisir ! Anna, je te présente Martin, un ami belge. Martin, c’est Anna, elle est Polonaise.

Anna: – Bonjour Martin, enchantée.

Martin: – Bonjour Anna. Tu es étudiante ici ?

Anna: – Non, je suis en vacances. Et toi, tu es étudiant ?

Martin: – Non, je travaille ici. Mais je suis de Bruxelles.

Anna: – Oh, je vais demain à Bruxelles !

Martin: – Tu vas à Bruxelles ? C’est intéressant !

Słownictwo

la cafétéria (f) – kafeteria

bonjour – dzień dobry

madame (f) – pani

un café (m) – kawa

et – i 

un thé (m) – herbata

s’il vous plaît – poproszę

salut (m) – cześć

être – być

seul(e) – sam(a)

avec – z

un ami (m) – przyjaciel

une amie (f) – przyjaciółka

là-bas – tam (przy pokazywaniu)

présenter – przedstawiać

bien sûr – oczywiście

un plaisir (m) – przyjemność

belge – belgijski (belgijska)

elle est – ona jest

Polonais (Polonaise) – Polak (Polka)

tu es – ty jesteś

enchanté(e) – miło mi poznać

un étudiant (m) – student

une étudiante (f) – studentka

ici – tutaj

en vacances – na wakacjach

toi – ty

moi – ja

travailler – pracować

Bruxelles – Bruksela

aller – iść; jechać

intéressant(e) – ciekawy(a)(e), interesujący(a)(e)

demain – jutro

Tłumaczenie

W kafeterii.P: Dzień dobry pani. Jedną kawę i jedną herbatę poproszę. M: Cześć Patricia, co u ciebie słychać? P: O, Martin! Bardzo dobrze, dziękuję, a u ciebie? M: U mnie w porządku, dziękuję. Jesteś sama? P: Nie, jestem z przyjaciółką. M: Przedstawisz mnie? P: Oczywiście. Z przyjemnością! Aniu, przedstawiam ci Martina, przyjaciela z Belgii (dosł. belgijskiego przyjaciela). Martin, to Anna, jest Polką. A: Dzień dobry Martin, bardzo mi miło. M: Dzień dobry Aniu. Studiujesz tutaj? (dosł. jesteś tutaj studentką?) A: Nie, jestem na wakacjach. A ty? M: Nie, pracuję tutaj. Ale pochodzę (dosł. jestem) z Brukseli. A: O! Jutro jadę do Brukseli. M: Jedziesz jutro do Brukseli? A to ciekawe!

Więcej słówek i zwrotów

Comment allez-vous ? – Jak się pan(i) miewa?

Comment tu t’appelles ? – Jak się nazywasz?

Comment vous vous appelez ? – Jak się pan(i) nazywa?

Votre nom, s’il vous plaît. – Pańskie (pani) nazwisko proszę. (forma oficjalna, urzędowa)

Je m’appelle ... – Nazywam się...

Mon nom est ... – Moje nazwisko...

Votre adresse, s’il vous plaît. – Pana(i) adres poproszę.(forma oficjalna, urzędowa)

Quelle est votre adresse ? – Jaki jest pana(i) adres?

Votre nationalité, s’il vous plaît ? – Pana(i) narodowość?

Quelle est votre nationalité ? Jaka jest pana(i) narodowość?

Tu es de quelle nationalité ? – Jakiej jesteś narodowości?

Jak to działa?

Czasowniki

nieregularne

être

aller

czas

teraźniejszy

Wiele czasowników w języku francuskim odmienia się w sposób nieregularny, jak np. czasownik être (być) luballer (iść, jechać).

être– być

lp.

jesuis [żəsüi]

tues [tüε]

ilest [ilε]

elleest [εlε]

onest [õnε]

lm.

noussommes [nusom]

vousêtes [wuzεt]

ilssont [ilsõ]

ellessont [εlsõ]

Uwaga: W odmianie czasowników w języku francuskim pominięcie zaimka osobowego – je, tu, il itd. – jest, inaczej niż w języku polskim, niedopuszczalne. Np.:Je suis de Bruxelles.(Jestem z Brukseli.)

aller– iść, jechać

lp.

jevais [żəwε]

tuvas [tüwa]

ilva [ilwa]

elleva [εlwa]

onva [õwa]

lm.

nousallons [nuzalõ]

vousallez [vuzale]

ilsvont [ilvõ]

ellesvont [εlvõ]

Należy również zapamiętać idiomatyczne znaczenie czasownika aller w zwrocie:

Commentça va ? – Co słychać? Jak leci? (dosł. Jak to idzie?)

Ça vabien, merci ! – Dziękuję, dobrze! (dosł. Idzie dobrze, dziękuję!)

Uwaga!

Formę grzecznościową (pan/pani/państwo) w języku francuskim wyrażamy przy pomocy 2 os. liczby mnogiej vous, np.

Commentallez-vous ? Jak się pan(i) miewa? Jak się państwo miewacie?

Kłopoty z rzeczownikiem: rodzaj i rodzajnik

Rodzajniki nieokreślone (articles indéfinis)

Rzeczowniki w języku francuskim występują w dwóch rodzajach – męskim (masculin) i żeńskim (féminin), w przeciwieństwie do języka polskiego, nie ma rodzaju nijakiego. Rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej możemy rozpoznać w zdaniu po rodzajniku:

un– rodzajniknieokreślony rodzaju męskiego,

une– rodzajniknieokreślony rodzaju żeńskiego

Rodzajniki nieokreślone mogą być tłumaczone za pomocą zaimka nieokreślonego jakiś,pewien np.:

On va dansunecaféteria ? – Idziemy do (jakiejś) kawiarni?

Unmonsieur est venu. – Przyszedł jakiś pan.

Uwaga: tę formę ma też liczebnik jeden, jedna:

Uncafé, s’il vous plaît. –Jedną kawę poproszę.

W liczbie mnogiej (pluriel) do obu rodzajów używamy rodzajnika des:

desamis – rodzaj męski liczba mnoga

desvacances – rodzaj żeński liczba mnoga

Tu asdesamis à Paris ? – Masz (jakichś) znajomych w Paryżu?

Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników

Niektóre rzeczowniki podobnie jak w języku polskim mogą występować w rodzaju męskim i żeńskim, np.:

un ami – uneamie (przyjaciel – przyjaciółka)

un étudiant – uneétudiante (student – studentka)

Oprócz rodzajnika w rodzaju żeńskim zmienia się również końcówka rzeczownika, pojawia się zwykle -e, dzięki któremu wymawiamy ostatnią, nie wymawianą w rodzaju męskim, spółgłoskę:

étudiant [etüdiã] – étudiante [etüdiãt]

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

Liczbę mnogą tworzymy dodając do rzeczownika -s.

Należy pamiętać również o zmianie rodzajnika:

un café –descafés

un ami –desamis

Wymowa

Jedną z ważniejszych zasad wymowy w języku francuskim jest liaison, czyli łączenie ostatniej spółgłoski i pierwszej samogłoski wyrazów należących do jednej grupy rytmicznej, np.:

un ami [ęnami], un étudiant [ęnetüdiã], des amies [dezami], vous êtes [wuzεt], nous allons [nuzalõ]

Ćwiczenia

1. Wstaw odpowiednią formę czasownika être luballer:

1.Tu ............... Français ?

2.Comment .................... -vous ?

3.Ça ........... très bien, merci.

4.Vous ............. Polonaise ?

5.Je ............ de Varsovie.

6.Je ............... à Bruxelles avec une amie.

Klucz do ćwiczeń

2. Wstaw odpowiedni zaimek osobowy.

1................. es Belge ?

2................. êtes de Paris ?

3................. allez souvent en Suisse ?

4................. est étudiante ?

5................. vont demain à Bruxelles.

Klucz do ćwiczeń

3. Znajdź odpowiedź.

1.Comment tu t’appelles ?

2.Comment allez-vous ?

3.Votre nom, s’il vous plaît.

4.Quelle est votre adresse ?

5.Tu es de quelle nationalité ?

a.Dupré, Michel Dupré.

b.Je suis polonais.

c.Je m’appelle Paul Vabre.

d.Ça va, merci. Et vous ?

e.3, Avenue Reille, Paris.

Klucz do ćwiczeń

4. Z podanych elementów utwórz zdanie.

1.vas – Patricia – tu – salut – comment ?

2.bien – toi – ça – très – merci – et – va

3.Martin, – un – belge – je – ami – te – présente

4.suis – ici – mais – je – Bruxelles – travaille – je – de

5.allez – monsieur – comment – bonjour – vous

Klucz do ćwiczeń

5. Zaznacz usłyszaną formę.

1. a.un ami français /b.une amie française

2. a.des étudiants polonais /b.des étudiantes polonaises

3. a.nous allons à Paris /b.vous allez à Paris

4. a.elles sont de Varsovie /b.ils sont de Varsovie

5. a.il est anglais /b.elle est anglaise

Klucz do ćwiczeń

Comment ça va ?

Comment ça va ?, czyli wylansowany w 1983 roku przez holenderską grupę The Shorts przebój, spopularyzował również nie do końca poprawną odpowiedź na to pytanie: comme ci, comme ça !(tak sobie).

Nieśmiertelne Ça va ?, formułowane na wiele sposobów, jest rzeczywiście jednym z najpopularniejszych zdań, jakie na co dzień usłyszymy we Francji i innych krajach francuskojęzycznych. Nie należy go jednak traktować zbyt dosłownie. Jest to po prostu konwencjonalny początek rozmowy. Odpowiedź powinna być więc pozytywna. W dobrym tonie jest „odbicie piłeczki” przy pomocy prostego Et toi ?(A ty?) lubEt vous ?(A pan?/A pani?).

Inne odpowiedzi, jak comme ci comme ça lubça va pas très bien (niezbyt dobrze) czy nawet ça va mal (źle) są dopuszczalne w bliskich relacjach.

2. Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?

Martin: – Qu’est-ce que tu fais à Bruxelles ?

Anna: – Je travaille, je suis interprète.

Martin: – Effectivement, tu parles très bien le français !

Patricia: – Oooh ! Elle parle français, anglais, allemand et espagnol. Et un peu italien !

Martin: – C’est extraordinaire ? Comment c’est possible ?

Anna: – Oh, c’est un peu naturel. Mon père est suisse et je vais souvent en Suisse. C’est pour cela que je parle le français et l’allemand. Et je comprends beaucoup d’italien. Et toi, qu’est-ce que tu fais dans la vie ?

Martin: – Je suis informaticien. Je travaille comme webmaster à l’université.

Anna: – Tu aimes ton travail ?

Martin: – Oui, j’aime bien. Et toi, Patricia, comment va ton diplôme ?

Patricia: – Oh, ça va doucement. Mais je fais maintenant un stage à Radio France, je suis donc plutôt journaliste qu’étudiante ces derniers temps... et j’ai très peu de temps pour écrire.

Słownictwo

interprète (m, f) – tłumacz(ka)

effectivement – rzeczywiście, istotnie

parler – mówić

très – bardzo

bien – dobrze

français(e) – francuski, też: Francuz (Francuzka)

anglais(e) – angielski, też: Anglik (Angielka)

allemand(e) – niemiecki, też: Niemiec (Niemka)

espagnol(e) – hiszpański, też: Hiszpan (Hiszpanka)

italien(ne) – włoski, też: Włoch (Włoszka)

suisse – szwajcarski, też: Szwajcar (Suissesse – Szwajcarka)

extraordinaire – niezwykły(a)(e), nadzwyczajny(a)(e)

possible – możliwy

comprendre – rozumieć

beaucoup – dużo

un peu – trochę

naturel(le) – naturalny(a)(e)

mon père – mój ojciec

souvent – często

la Suisse (f) – Szwajcaria

informaticien (m) – informatyk

université (f) – uniwersytet

c’est pour cela que – to dlatego

aimer – lubić, kochać

mais – ale

maintenant – teraz

doucement – tu: powoli

faire un stage – odbywać staż

plutôt – raczej

journaliste (m, f) – dziennikarz(rka)

ces derniers temps – ostatnio (dosł. ostatnimi czasy)

donc – więc

très peu de temps – bardzo mało czasu

temps (m) – czas

pour – dla; aby, żeby

écrire – pisać

Tłumaczenie

Co robisz w życiu? (Czym się zajmujesz zawodowo?)M: Co robisz w Brukseli? A: Pracuję, jestem tłumaczką. M: Rzeczywiście, mówisz bardzo dobrze po francusku. P: Och, ona mówi po francusku, angielsku, niemiecku i hiszpańsku! I trochę po włosku. M: To nadzwyczajne! Jak to możliwe? A: To w pewnym sensie (dosł. trochę) naturalne. Mój ojciec jest Szwajcarem. Często jeżdżę do Szwajcarii, to dlatego mówię po francusku, niemiecku i włosku. A ty, co robisz w życiu? M: Jestem informatykiem, pracuję jako webmaster na uniwersytecie. A: Lubisz swoją (dosł. twoją) pracę? M: Tak, lubię. A co u ciebie Patrycja, jak twój dyplom? (dosł. jak się miewa twój dyplom?) P: Och, jakoś idzie. Ale mam (dosł. robię) teraz staż w Radio France, więc jestem raczej dziennikarką niż studentką ostatnimi czasy... i mam bardzo mało czasu na pisanie.

Więcej słówek i zwrotów

Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? – Czym się pan(i) zajmuje zawodowo? (dosł. Co pan(i) robi w życiu?)

Qu’est-ce que vous faites comme travail ? – Czym się pan(i) zajmuje zawodowo? (dosł. Jaką pan(i) wykonuje pracę ?)

Je suis étudiant. – Studiuję. (dosł. Jestem studentem)

Qu’est-ce que tu fais comme études ? – Co studiujesz ?

Je travaille comme journaliste. – Jestem dziennikarzem.(dosł. Pracuję jako dziennikarz)

Je suis stagiaire chez Citroën. – Jestem stażystą / praktykantem w Citroënie.

Où vous habitez ? – Gdzie pan(i) mieszka?

Où tu travailles ? – Gdzie pracujesz?

J’habite et je travaille à Varsovie. – Mieszkam i pracuję w Warszawie.

Vous parlez anglais ? – Czy mówi pan(i) po angielsku ?

Je parle un peu français. – Mówię trochę po francusku.

Je comprends un peu l’allemand. – Trochę rozumiem po niemiecku.

J’apprends le français et le russe. – Uczę się francuskiego i rosyjskiego.

Jak to działa?

Odmiana czasowników regularnych

I grupy

Czasowniki I grupy to prawie wszystkie czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -er (wymawiamy [e]). Wyjątek stanowi czasownik aller.

Przykłady czasowników I grupy:

parler– mówić

aimer– lubić, kochać

habiter– mieszkać

Czasowniki w języku francuskim odmienia się przez dodawanie do tematu czasownika końcówek osobowych, które w poniższej odmianie zostały wyróżnione. Temat czasownika znajdujemy odejmując od bezokolicznika końcówkę, w przypadku grupy I jest to końcówka -er.

lp.

je parle [żəparl]

tu parles [tüparl]

il parle [ilparl]

elle parle [εlparl]

on parle [õparl]

lm.

nous parlons [nuparlõ]

vous parlez [wuparle]

ils parlent [ilparl]

elles parlent [εlparl]

Kilka ważnych zasad wymowy

Wymawiamy tylko końcówki 1 i 2 os. lm. nous parlons [õ] i  vous parlez [e]. Pozostałych końcówek nie wymawiamy.

W przypadku czasowników rozpoczynających się od samogłoski (np. aimer) lub od h, którego w języku francuskim nie wymawiamy (np. habiter [abite]), w 1 os. lp. apostrofujemyj’ tak, aby zaimek osobowy tworzył w wymowie jedno słowo z czasownikiem.

j’habite (ja) mieszkam [żabit]

j’aime (ja) lubię, kocham [żεm]

W liczbie mnogiej, gdzie zaimki osobowe kończą się na -s (nous, vous, ils, elles), występuje liaison, czyli łączenie pierwszej samogłoski czasownika z zaimkiem przez wyraźnie słyszalne z.

nous aimons [nuzεmõ]

vous habitez [vuzabite]

ils adorent [ilzador]

elles habitent [εlzabit]

Powyższe zasady wymowy dotyczą wszystkich czasowników w języku francuskim.

Uwaga!

W mówionym potocznym języku francuskim rzadko używa się 1 os. lm., czyli nous. Chcąc powiedzieć my, używa się zaimka on [õ], który w odmianie czasowników przyjmuje te same formy, co il i elle, czyli formy 3 os. lp.

On esten vacances ici.Jesteśmy tu na wakacjach.

On habiteà Paris.Mieszkamy w Paryżu.

Odmiana czasowników nieregularnych

prendre

(brać, wziąć),

comprendre

(rozumieć)

apprendre

(uczyć się)

lp.

jeprends [żəprã]

tuprends [tüprã]

il/elle/onprend [il/εl/õprã]

lm.

nousprenons [nuprənõ]

vousprenez [wuprəne]

ils, ellesprennent [il/εlprεn]

Warto zapamiętać, że nawet czasowniki nieregularne można usystematyzować tworząc „podgrupy”. I tak, czasowniki nieregularne comprendre i apprendre odmieniają się według tego samego wzoru, co czasownik prendre, od którego różnią się tylko przedrostkami -com i -a(p).

Czasownik nieregularny

faire

– robić

lp.

jefais [żəfε]

tufais [tüfε]

il/elle/onfait [il/εl/õfε]

lm.

nousfaisons [nufəzõ]

vousfaites [wufεt]

ils/ellesfont [il/εlfõ]

Tworzenie rodzaju żeńskiego przymiotników

Podobnie jak w przypadku rzeczowników, rodzaj żeński przymiotnika tworzymy przez dodanie do formy męskiej przymiotnika końcówki -e:

polonais / polonaise– polski / polska

français / française– francuski / francuska

américain/américaine– amerykański / amerykańska

espagnol / espagnole– hiszpański / hiszpańska

Przymiotniki te oznaczają też narodowości (por. Słownictwo)

Je suis polonaise. – Jestem Polką.

Elle est anglaise. – Ona jest Angielką.

Do przymiotników, których forma męska kończy się na -ien, np. italien, canadien, w celu utworzenia rodzaju żeńskiego dodajemy -ne:

italien / italienne– włoski / włoska

canadien / canadienne– kanadyjski / kanadyjska

Uwaga!

Jeśli przymiotnik w rodzaju męskim kończy się na -e, w rodzaju żeńskim nic nie dodajemy:

russe / russe – rosyjski / rosyjska

belge / belge – belgijski / belgijska

Ćwiczenia

1. Wstaw odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie.

1.Je .......... (parler) polonais et anglais.

2.Qu’est-ce que vous .............. (faire) comme travail ?

3.Vous .............. (comprendre) le russe ?

4.Sophie et Paul .............. (apprendre) l’espagnol.

5.Qu’est-ce que tu ............ (faire) comme études ?

6.Vous .............. (habiter) à Varsovie ?

Klucz do ćwiczeń

2. Wstaw odpowiedni zaimek osobowy.

1.......... habites à Rome ?

2.......... est allemande ?

3.......... font un stage chez Peugeot.

4.......... comprends un peu l’italien.

5........... aime bien le russe.

6.......... apprenez l’anglais ?

Klucz do ćwiczeń

3. Utwórz rodzaj żeński, następnie sprawdź wymowę.

1.il est Anglais / elle est ...

2.il est Italien / elle est ...

3.il est Espagnol / elle est ...

4.il est Russe / elle est ...

5.il est Français / elle est ...

6.il est Belge / elle est ...

Klucz do ćwiczeń

4. Zaznacz usłyszaną formę.

1.Anna est Polonais / Polonaise.

2.Sylvia est Américain / Americaine.

3.Juana apprend le français / française.

4.José est Espagnol / Espagnole.

5.Olga comprend un peu l’allemand / allemande.

6.Joanne est Canadien / Canadienne.

Klucz do ćwiczeń

5. Znajdź odpowiedź.

1.Qu’est-ce que tu fais à Air France ?

2.Où tu habites ?

3.Tu parles anglais ?

4.Vous comprenez le russe ?

5.Où vous travaillez ?

6.Qu’est-ce que tu fais comme travail ?

a.Je travaille chez Renault.

b.Je suis journaliste.

c.J’habite à Cracovie.

d.Un peu, mais je comprends beaucoup.

e.Oui, c’est facile (łatwe) pour moi.

f.Je suis stagiaire.

Klucz do ćwiczeń

Radio France

Radio Francewww.radiofrance.fr ma kilka stacji, wśród których każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wystarczy wybrać konkretną stację np. France Inter, France Info, France Culture czy France Musique, a następnie kliknąć „en direct” (na żywo).

3. Qu’est-ce qu’on fait ce soir ?

Patricia: – Qu’est-ce que tu fais ce soir, Martin ? Nous, avec Anna, on voudrait sortir.

Martin: – Ce soir ? C’est peut-être même possible ! Je finis vers 18h. Où est-ce que vous pensez aller ?

Anna: – Moi, j’aimerais bien aller au restaurant, profiter un peu de la bonne cuisine française ! Qu’est-ce que tu en penses, Martin ?

Martin: – J’aime bien manger mais il y a un concert génial de Florent Pagny ce soir ? Vous aimez Florent Pagny ?

Anna: – Moi, pas spécialement. Je n’aime pas beaucoup le rock. Et toi, Patricia ?

Patricia: – Moi, je l’adore ! Mais ce n’est pas vraiment du rock. Il chante les grands airs de l’opéra et les chansons de Jacques Brel. Oh, je suis sûre que tu vas aimer ça !

Martin: – C’est vrai ! Et après on peut aller dîner ensemble. Je vais réserver une table dans un resto sympa ! Anna, comme c’est ta dernière soirée, c’est toi qui choisis ! Qu’est-ce que tu préfères comme cuisine ?

Anna: – J’aime bien la cuisine provençale ! Tu pourrais trouver ça ?

Martin: – Pas de problème. On trouve tout à Paris, il faut juste savoir où chercher !

Słownictwo

ce soir – dziś wieczorem

vouloir – chcieć

sortir – wyjść, tu: spędzić wieczór poza domem, ze znajomymi

partir – wyjeżdżać

comme – tu: ponieważ, jako że

peut-être – (być) może

même – nawet

finir – kończyć

vers – około

penser – myśleć, sądzić

j’aimerais bien – chciałbym

restaurant (m) – restauracja (potocznie: resto)

profiter de – korzystać z (tu: nacieszyć się)

cuisine (f) – kuchnia

manger – jeść

il y a  – jest, znajduje się

génial(e) – genialny, świetny (potocznie)

pas spécialement – niezbyt, niespecjalnie, nieszczególnie

vraiment – naprawdę

chanter – śpiewać

grand air (m) – tu: przebój, znana melodia

opéra (m) – opera

chanson (f) – piosenka

sûr(e) – pewny

c’est vrai – to prawda

après – później, potem

on peut – można, tu: możemy

dîner – jeść kolację

dîner (m) – kolacja

ensemble – razem

réserver une table – zarezerwować stolik

sympathique – sympatyczny (potocznie: sympa)

dernier(ère) – ostatni(a)

soirée (f) – wieczór

c’est toi qui choisis – ty wybierasz

provençal(e) – prowansalski, z Prowansji

chercher – szukać

trouver – znaleźć

il faut – trzeba

juste – tylko

savoir – wiedzieć

Tłumaczenie

Co robimy dziś wieczorem?P: Co robisz dziś wieczorem, Martin? My z Anną chciałybyśmy gdzieś iść (dosł. wyjść). M: Dziś wieczorem? To może być nawet możliwe. Kończę [pracę] około 18. Gdzie chcecie iść (dosł. Gdzie myślicie iść)? A: Ja chciałabym pójść do restauracji, nacieszyć się dobrą francuską kuchnią. Co o tym myślisz, Martin? M: Lubię dobrze zjeść, ale dziś wieczorem jest świetny koncert Florent Pagny. Lubicie Florent Pagny? A: Ja nieszczególnie. Nie przepadam za rockiem. A ty, Patricia? P: Ja go uwielbiam! Ale to niezupełnie rock. On śpiewa wielkie przeboje operowe i piosenki Jacquesa Brela. Och, jestem pewna, że będzie ci się podobało! M: To prawda! A potem możemy iść razem na kolację. Zarezerwuję stolik w jakiejś miłej restauracji! Jaką lubisz (dosł. wolisz) kuchnię, Anna? To twój ostatni wieczór, więc ty wybierasz! A: Lubię kuchnię prowansalską. Mógłbyś znaleźć coś takiego (dosł. to)? M: Nie ma problemu. W Paryżu można znaleźć wszystko (dosł. znajduje się wszystko), trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać!

Więcej słówek i zwrotów

Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? – Co robimy dziś wieczorem?

Qu’est-ce que vous aimez comme films ? – Jakie lubicie filmy?

J’aimerais bien / Je voudrais ... – Chciał(a)bym...

J’aime bien le cinéma, mais je préfère le théâtre. – Lubię kino, ale wolę teatr.

J’adore la cuisine italienne. – Uwielbiam włoską kuchnię.

J’aime beaucoup le jazz. – Bardzo lubię jazz.

Je n’aime pas la musique classique. – Nie lubię myzyki klasycznej.

Je déteste les films d’action. – Nienawidzę filmów akcji.

Je ne supporte pas l’art contemporain. – Nie znoszę sztuki współczesnej.

J’ai horreur des concerts de rock. – Nie cierpię koncertów rockowych.

Jak to działa?

Odmiana czasowników regularnych

II grupy

Czasowniki II grupy to prawie wszystkie czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ir. Przykłady czasowników II grupy: finir (kończyć), choisir (wybierać), grossir (utyć), maigrir (schudnąć).

Oprócz charakterystycznych dla II grupy końcówek osobowych, w liczbie mnogiej, między tematem i końcówką, pojawia się cząstka -iss:

lp.

je finis [żəfini]

tu finis [tüfini]

il/elle/on finit [il/εl/õfini]

lm.

nous fin-iss-ons [nufinisõ]

vous fin-iss-ez [wufise]

ils/elles fin-iss-ent [il/εlfinis]

Przykładem czasowników zakończonych na -ir, nie należących do II grupy są partir isortir.

Odmiana czasowników nieregularnych

sortir

(wychodzić) i

 partir

(wyjeżdżać)

lp.

jesors [żəsor]

tusors [tüsor]

il/elle/onsort [il/εl/õsor]

lm.

noussortons [nusortõ]

voussortez [wusorte]

ils/ellessortent [il/εlsort]

Czasownik partir odmienia się według tego samego wzoru, co czasownik sortir.

Przeczenie czasowników

Formę przeczącą czasownika tworzymy poprzez umieszczenie formy osobowej między ne ... pas:

Jenesuispassûr. – Nie jestem pewien.

Jeśli czasownik zaczyna się od samogłoski, apostrofujemy ne:

Jen’aimepasles films d’horreur. – Nie lubię horrorów.

Czas przyszły bliski –

futur proche

Futur proche jest czasem potocznie używanym w języku mówionym. Wyrażamy nim głównie czynności niezbyt oddalone w przyszłości. Po polsku wyrażamy to czasem dodając przysłówek zaraz.

Futur proche tworzymy przez dodanie bezokolicznika do odmienionej formy czasownika aller:

Jevaisréserverune table. – (Zaraz) zarezerwuję stolik.

Onvadînerensemble. – Zjemy razem kolację.

Rodzajniki określone –

articles définis

Oprócz rodzajników nieokreślonych (un, une, des) w języku francuskim istnieją również rodzajniki określone: le (dla rodzaju męskiego), la (dla rodzaju żeńskiego), les (dla obu rodzajów w liczbie mnogiej):

lecinéma européen,lacuisine française,lesfilms d’action

Jeśli rzeczownik w lp. zaczyna się od samogłoski lub h’ apostrofujemy rodzajnik:

l’opéra (m),l’hôpital (m) – szpital,l’hôtel (m) – hotel

Jedną z sytuacji wymagających użycia rodzajnika określonego jest wyrażanie naszych gustów, preferencji i upodobań przy pomocy czasowników takich jak: aimer, détester, préférer.

J’aime bienlejazz mais je préfèrelefunk. – Lubię jazz, ale wolę funk.

W połączeniu z przyimkiem à oznaczającym „w” lub „do” rodzajniki określone zachowują się w następujący sposób:

à + la –à lacafétéria (f)

à + le –aurestaurant,aucinéma (m)

à + l’ –à l’opéra (m)

à + les –auxPuces (f.pl) (na targu staroci, na pchlim targu)

Elle travaille

chez

Citroën

Gdy mowa o osobach, użyjemy przyimka chez – tłumaczonego „u” lub „do”, w zależności od kontekstu:

Demain, je vaischezBéatrice. (Jutro jadę do Béatrice.)

J’habitechezmes parents. (Mieszkam u rodziców.)

Przyimka chez używamy również mówiąc o firmach, których nazwy pochodzą od nazwisk:

Elle travaillechezPeugeot. (Pracuje w Peugeot.)

Potocznie...

W potocznym języku francuskim spotkamy wiele skróconych wersji wyrazów, np. ciné – cinéma, professeur – prof, resto – restaurant, télé – télévision, sympa – sympathique. Niektóre z nich na dobre zadomowiły się w innych językach, o czym już dziś nie każdy wie, jak choćby popularne métro, skrót od francuskiego métropolitain!

Ćwiczenia

1. Wstaw odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie:

1.Qu’est-ce qu’on ............... (faire) ce soir ?

2.On ................ (aller) au ciné ?

3.Qu’est-ce que vous ................ (choisir) ?

4.Elle .............. (partir) demain.

5.Vous .................... (sortir) souvent le soir ?

6.Tu ................. (finir) à quelle heure (o której godzinie) ?

Klucz do ćwiczeń

2. Wstaw odpowiedni rodzajnik:

1.J’aime bien ... café.

2.Bonjour Madame, ... café s’il vous plaît.

3.J’adore ... films de science-fiction.

4.Il y a ... concert intéressant demain à la télé.

5.Elle parle très bien ... anglais.

Klucz do ćwiczeń

3. Wstaw odpowiedni przyimek połączony z rodzajnikiem, jeśli to konieczne:

1.On va ...... cinéma ?

2.Vous habitez .......... vos parents ?

3.J’aime bien aller ....... Puces.

4.Martin va réserver des places ........ Opéra.

5.Ils habitent demain ........ hôtel.

Klucz do ćwiczeń

4. Znajdź odpowiedź:

1.Qu’est-ce que tu fais ce soir ?

2.Qu’est-ce que tu aimes comme cuisine ?

3.Tu vas au ciné avec nous ?

4.Qu’est-ce qu’on fait demain ?

5.On va dîner ensemble ?

a.Je ne pense pas, il y a un film intéressant à la télé.

b.Avec plaisir. Il y a un resto sympa pas loin d’ici (niedaleko).

c.Je pense qu’on va aller au théâtre.

d.J’aime bien la cuisine italienne.

e.Je sors avec des amis.

Klucz do ćwiczeń

5. Przełumacz:

1.Co robisz dziś wieczorem?......................................................................................................

2.Kończę około 18.00.......................................................................................................

3.Chciałbym iść do jakiejś miłej restauracji.......................................................................................................

4.Ty wybierasz film.......................................................................................................

5.Jaką lubisz kuchnię?......................................................................................................

6.Zarezerwuję stolik.......................................................................................................

Klucz do ćwiczeń

On trouve tout à Paris, il faut juste savoir où chercher !

Paryż to miasto, w którym trudno się nudzić. Niełatwo wybrać spośród wszystkich atrakcji, jakie oferuje na co dzień. Z pomocą może przyjść np. Pariscope – ukazujący się w każdą środę magazyn, w którym znajdziemy wszystko, co może nas zainteresować: repertuar kin i teatrów, program wystaw i koncertów, adresy większości restauracji, klubów i dyskotek, a wszystko za jedyne 4€ w każdym bureau de presse lub kiosque à journaux, czyli kiosku.

4. On va faire les boutiques ?

Patricia: – Jean, regarde, tu vois ces belles chaussures ?

JEAN: – Lesquelles ? Les rouges !? Non, Patricia, tu vas pas me dire qu’elles sont belles !

Patricia: – Pourquoi pas ? Elles sont vraiment très chouettes, et puis le rouge est très à la mode maintenant ! J’ai un sac qui va très bien avec !

JEAN: – Quoi ! 250 € pour une paire de bottes qui ne sont même pas en cuir ?! Patricia, pas de folies ! Je suis là pour te rappeler qu’on cherche quelque chose de classique pour ton travail

Patricia: – Oh, qu’est-ce que tu es sérieuse !

JEAN: – Je suis là pour te retenir, sinon, tu dépenses tout en bêtises, ma belle ! Tiens, regarde ce tailleur, classique et élégant, idéal pour madame la journaliste !

Patricia: – Lequel ? Celui-là ? Il n’est pas mal mais tu me vois en gris ?

JEAN: – Bien sûr, ça te va très bien. Essaie avec ces chaussures...

Patricia: – Comment tu me trouves ?

JEAN: – Parfait ! Et toi, qu’est-ce que t’en penses ?

Patricia: – Pas génial, je ne me vois pas trop en jupe, je pense que je vais essayer la veste avec le pantalon. Mince, c’est du 36... Madame, vous avez ce pantalon en 38, s.v.p. ?

Słownictwo

faire les boutiques – iść na zakupy

regarde ! – patrz!

chaussures (f.pl) – buty

beau / belle – piękny(a)

lesquelles ? – które?

rouge – czerwony

chouette – świetny

à la mode – w modzie

un sac qui va très bien avec... – torebka, która świetnie pasuje do...

bottes (f.pl) – botki, kozaczki

en cuir – ze skóry

pas de folies – bez szaleństw

rappeler – przypomnieć

quelque chose de classique – coś klasycznego

qu’est-ce que tu es sérieuse ! – ale jesteś poważna!

retenir – powstrzymać

sinon – jeśli nie

dépenser de l’argent en bêtises – wydawać pieniądze na głupstwa

un tailleur – kostium

celui-là – ten (przy pokazywaniu)

il n’est pas mal – jest niezły

gris – szary

ça te va très bien – bardzo ci w tym do twarzy

comment tu trouves ... ? – jak ci sie podoba? co sądzisz o...?

une jupe – spódnica

essayer – przymierzyć

une veste – marynarka, żakiet

Vous avez ce pantalon en 38 ? – Czy ma pani te spodnie w rozmiarze 38?

Tłumaczenie

Idziemy na zakupy?P: Jean, patrz, widzisz te piękne buty? J: Które? Te czerwone? Nie, Patricia, nie powiesz mi, że są piękne! P: Czemu nie? Są naprawdę świetne, a w dodatku czerwony jest teraz bardzo modny. Mam torbę, która doskonale do nich pasuje. J: Co? 250 € za parę kozaczków, które nie są nawet ze skóry?! Patricia, bez szaleństw! Jestem tu, żeby ci przypomnieć, że szukamy czegoś klasycznego do twojej pracy. P: Och, ależ jesteś poważna! J: Jestem tu, żeby cię powstrzymać, jeśli nie, wydasz wszystko na ekstrawagancje, moja kochana (dosł. moja piękna)! O, spójrz na ten kostium, klasyczny i elegancki, idealny dla pani dziennikarki! P: Który? Ten? Jest niezły, ale czy widzisz mnie w szarym? J: Oczywiście, bardzo ci w tym do twarzy. Spróbuj z tymi butami... P: I jak ci się podoba? J: Świetnie! A ty co o tym sądzisz? P: Niezbyt rewelacyjnie, nie czuję się zbyt dobrze w spódnicy, myślę, że przymierzę żakiet ze spodniami. Kurczę, to 36... Przepraszam, czy ma pani te spodnie w rozmiarze 38?

Więcej słówek i zwrotów

centre (m) commercial – centrum handlowe

magasin (m) – sklep

une cabine d’essayage – przymierzalnia

Quelle taille vous faites ? – Jaki ma pani rozmiar ?

Vous chaussez du combien ? – Jaki ma pani numer obuwia ?

Je fais / je chausse du 40. – Noszę 40.

Je cherche le rayon lingerie, s.v.p. – Szukam działu z bielizną.

Quel est le prix ... ? – Jaka jest cena?

Combien ça coûte ? – Ile to kosztuje?

vêtements (m.pl) – ubrania

un jean – dżinsy

un pull (en laine) – sweter (z wełny, wełniany)

une robe (courte / longue) – sukienka (krótka, długa)

un costume – garnitur męski

une chemise – koszula

chaussettes (f.pl) – skarpetki

un collant – rajstopy

Jak to działa?

Odmiana czasownika nieregularnego

avoir

-mieć

lp.

j’ai [że]

tuas [tüa]

ila [ila]

ellea[εla]

ona[õna]

lm.

nousavons [nuzawõ]

vousavez [wuzawe]

ilsont [ilzõ]

ellesont [εlzõ]

J’aiun sac qui va très bien avec ces chaussures. – Mam torebkę, która świetnie pasuje do tych butów.

Vous avezce jean en 38 ? – Ma pani te dżinsy w rozmiarze 38?

Les couleurs

– kolory

blanc / blanche– biały

beige– beżowy

bleu(e)– niebieski

bleu marine– granatowy

écru(e)– w kolorze kości słoniowej

jaune– żółty

kaki– khaki

marron– brązowy

noir(e)– czarny

orange– pomarańczowy

rose– różowy

rouge– czerwony

vert(e)– zielony

Wszystkie kolory mogą również występować w formie rzeczownika rodzaju męskiego, np.:

le rouge– czerwień

le bleu– błękit

Kolor może być także:

foncé(e)– ciemny

vive– żywy, jaskrawy

clair(e)– jasny

np.

J’aime bien ce topbleu foncé. (Podoba mi się ten ciemnoniebieski top.)

Je préfère lebleu clair. (Wolę jasnoniebieski.)

Odmiana czasownika nieregularnego

voir

widzieć

lp.

jevois [żəwła]

tuvois [tüwła]

il, elle, onvoit [il/εl/õwła]

lm.

nousvoyons [nuwłajõ]

vousvoyez [wuwłaje]

ils, ellesvoient [il/εlwła]

Czasownik voir może występować również w formie zwrotnej:

On se voitce soir ? –Widzimy się dziś wieczorem?

Je neme voispas en rose. – Nie widzę się w różowym.

Zaimki wskazujące

ce, cet, cette, ces

Powyższe zaimki występują zawsze przed rzeczownikiem, który określają. Ich rodzaj gramatyczny i liczba są zgodne z rodzajem i liczbą tego rzeczownika:

cetailleur – ten kostium – l. pojedyncza, rodzaj męski

cet avion,cet hôtel – ten samolot, ten hotel – l. pojedyncza, rodzaj męski, dla rzeczowników zaczynających się od samogłoski lub h

cettejupe – ta spódnica – l. pojedyncza, rodzaj żeński

ceschaussures – l. mnoga dla obu rodzajów

Uwaga!

Zaimków wskazujących używamy także w wyrażeniach czasowych, np.:

cesoir – dziś wieczorem

cematin – dziś rano

cetaprès-midi – dziś po południu

ceweek–end – w ten weekend

cettesemaine – w tym tygodniu

cetteannée – w tym roku

Lequel ? Celui-là ?

– Który? Ten?

Zaimki pytające:

lequel– który

laquelle– która

lesquels– które, którzy (lm. rodzaj męski)

lesquelles– które (lm. rodzaj żeński)

oraz wskazujące:

celui-là– ten

celle-là– ta

ceux-là– te, ci (lm. rodzaj męski)

celles-là– te (lm. rodzaj żeński)

pozwalają nam zadać pytanie lub odpowiedzieć w sposób naturalny, bez powtarzania użytego przez rozmówcę rzeczownika, np.:

Tu aimesces bottes ? – Podobają ci się te kozaczki?

Lequelles ? Celles-là ? – Które? Te?

Jak widzimy, rodzaj i liczba zaimków zależy od rodzaju i liczby rzeczownika, który zastępują.

Przy porównywaniu możemy się spotkać z nieco rzadziej używanymi formami zaimka wskazującego:

celui-ci–ten (bliższy wobec celui-là–tamten)

celle-ci–ta (bliższa wobec celle-là–tamta)

ceux-ci–te, ci (bliższe wobec ceux-là–tamci, tamte)

celles-ci–te (bliższe wobec celles-là–tamte)

Np.:

Tu préfèrescelui-cioucelui-là ? (Wolisz ten czy tamten?)

Jednak często usłyszymy także:

Tu préfèrescelui-làoucelui-là ? (Wolisz ten czy ten?)

Przy wskazywaniu, i opisywaniu możemy również użyć form: celui ..., celle ..., ceux ..., celles ..., precyzując, o który przedmiot lub osobę nam chodzi przy pomocy np.:

okoliczników miejsca:

à côté– obok

Non, pas celui-là, celui à côté, s.v.p.

(Nie, nie ten, poproszę ten obok.)

przynależności:

J’aime bien la robe de Sophie mais je préfèrecelle de Caroline.

(Podoba mi się sukienka Zosi, ale wolę tę Karoliny.)

zdań podrzędnych:

Je vais prendrecelle qui va mieux avec mon nouveau sac.

(Wezmę tę, która bardziej pasuje do mojej nowej torebki.)

Regarde, c’est Pierre !Celui qui travaille avec Christine !

Spójrz, to Piotr! Ten, który pracuje z Krystyną!

Ćwiczenia

1. Wstaw odpowiednią formę czasownika.

1.Tu .................... (voir) ce pantalon rouge ?

2.Je ..................... (avoir) déjà une paire de chaussures noires.

3.Vous ................... (voir) ce pull blanc, il est beau !

4.Ils ...................... (ne pas avoir) cette jupe en 40.

5.Tu ................... (avoir) quelque chose d’élégant pour ce soir ?

Klucz do ćwiczeń

2. Wstaw odpowiedni zaimek wskazujący ce, cet, cette, ces.

1.Vous essayez ............. jupe, madame ?

2.Tu vas rester dans ................ hôtel ?

3.Qu’est-ce que tu fais ................... week-end ?

4.Je vais prendre .................... jean.

5.On se voit ..................... soir ?

Klucz do ćwiczeń

3. Wybierz odpowiedni zaimek wskazujący lub pytający.

a.- Tu vas essayer cette / celui / ce pull ?- Lequel / Laquelle / Lesquels ? Le noir ?- Non, celui / ceux / celle à côté, le marron.

b.- Tu prends ce / cet / ces bottes ?- Non, je préfère ceux-là / celles-là / celle-là.- Moi, je préfère celles-ci / celles / celles-là en cuir.

c.- Regarde, c’est la voiture de Thomas !- Laquelle / Lesquelles / Lequel ?- Celui-là / Celui / Celle devant le magasin.

Klucz do ćwiczeń

4. Jak powiesz?

1.Chciałbym przymierzyć ten granatowy sweter.......................................................................................................

2.Gdzie są przymierzalnie?......................................................................................................

3.Czy ma pani te spodnie w rozmiarze 40?......................................................................................................

4.Ile kosztuje ten garnitur?......................................................................................................

Klucz do ćwiczeń

Zakupy w Paryżu

W Paryżu każdy wielbiciel zakupowego szaleństwa znajdzie coś dla siebie. Najbardziej wymagający powinni odwiedzić rue du Faubourg saint-Honoré lub Avenue Montaigne, gdzie znajdują się butiki największych projektantów, takich jak Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior czy Givenchy. Jeśli nie mamy wypchanego portfela, pozostają nam liczne paryskie galerie handlowe, jak choćby Galeries Lafayette czy Au Printemps przy bulwarze Haussmanna, lub Au Bon Marché przy rue de Babylone, najstarszy dom handlowy Paryża, zaprojektowany jeszcze przez Gustave’a Eiffela.

5. Un peu de Paris !

Patricia: – Allez, Jean, on n’a pas beaucoup de temps pour visiter Qu’est-ce que tu aimes le plus à Paris ?

Jean: – Oh, quelle question ! J’adore les cafés du Quartier Latin, les bouquinistes au bord de la Seine... Mais si je dois choisir, je pense que c’est Montmartre.

Patricia: – Montmartre... ? Tiens, j’ai une idée ! Tu connais Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain ?

Jean: – Bien sûr ! Presque par cœur !

Patricia: – Parfait ! Alors, je vais te montrer le Montmartre d’Amélie !

Jean: – Oui ! Génial !

Patricia: – OK, on prend la ligne 12 alors. Tu as ton passe navigo sur toi ?

Patricia: – Nous sommes à Abbesses, on descend. Tu te rappelles cette station ? C’est ici qu’Amélie rencontre Nino pour la première fois.

Jean: – Oui, à côté du photomaton, je me souviens très bien de cette scène. Attends, je vais prendre une photo... Ça y est ! On va où maintenant ? Au Café des Deux Moulins ou Chez Collignon ?

Patricia: – Patience ! Tout d’abord on va monter sur la butte Montmartre mais à pied, comme Nino. Après, on va prendre un café aux Deux Moulins, d’accord ? Et puis, je dois retourner au travail...