Fizjologia układu wewnątrzwydzielniczego - Agnieszka Michalska, Leszek Zakrzewski - ebook

Fizjologia układu wewnątrzwydzielniczego ebook

Agnieszka Michalska, Leszek Zakrzewski

0,0
20,19 zł

lub
Opis

Fizjologia układu wewnątrzwydzielniczego jest skryptem przeznaczonym dla studentów kierunków z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz słuchaczy policealnych szkół medycznych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 22
Agnieszka MichalskaLeszek Zakrzewski

Fizjologia układu wewnątrzwydzielniczego

Skrypt dla studentów kierunków medycznych

© Agnieszka Michalska, 2021

© Leszek Zakrzewski, 2021

Fizjologia układu wewnątrzwydzielniczego jest skryptem przeznaczonym dla studentów kierunków z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz słuchaczy policealnych szkół medycznych.

ISBN 978-83-8245-098-9

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Fizjologia

układu wewnątrzwydzielniczego

Copyright © Agnieszka Michalska & Leszek Zakrzewski

JLDA Sp. z o.o. © 2021

Warszawa — Biała Podlaska

Projekt okładki — autorzy

All right reserved including the rights of reproduction whole or in part in any form.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody właścicieli praw autorskich zabronione.

Publikacja ta jest dziełem twórców.

Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.

Nie publikuj jej w Internecie bez zgody autorów.

Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo.

Kontakt do autorów:

[email protected]

[email protected]

JLDA Sp. z o.o.

21—500 Biała Podlaska

ul. Zamkowa 14 lok. 5

www.jlda.eu * [email protected]

Układ wewnątrzwydzielniczy (hormonalny)

Układ wewnątrzwydzielniczy zwany również hormonalnym kontroluje funkcje fizjologiczne organizmu. Jego działanie można porównać do radia — sygnały w postaci substancji chemicznych rozchodzą się po całym ustroju, ale reagują na nie tylko komórki posiadające odpowiednie odbiorniki.

Rycina

1. Układ wewnątrzwydzielniczy — narządy

Układ hormonalny w organizmach żywych pełni rolę regulacyjną w zapewnieniu homeostazy. Wraz z układem nerwowym i regulacją na poziomie tkankowym, układ hormonalny stanowi niezbędny mechanizm przystosowawczy do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

Wydzielanie hormonów podlega zarówno kontroli na drodze sprzężeń zwrotnych jak i regulacji ze strony układu nerwowego.

Gruczoły wewnętrznego wydzielania (gruczoły dokrewne)

Gruczoły wydzielania wewnętrznego (dokrewne) pozbawione są przewodów wyprowadzających, a substancje przez nie wytwarzane wydzielane są bezpośrednio do krwi — stąd nazwa układ wewnątrzwydzielniczy lub dokrewny (endokrynny).

Substancje przez nie wytwarzane to hormony, które regulują procesy metaboliczne w komórkach. Zależy od nich równowaga środowiska wewnętrznego (homeostaza), a to jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów i układów fizjologicznych.

Gruczoły dokrewne w organizmie człowieka to:

— przysadka

— szyszynka

— tarczyca

— przytarczyce

— grasica

— nadnercza

— trzustka

— gruczoły płciowe

Rycina

2. Gruczoły wydzielania wewnętrznego

1. przysadka

2. szyszynka 3. gruczoł tarczowy

4. grasica

5. nadnercze 6. trzustka 7. nerka 8. jajnik 9. jądro

Hormony — klasyfikacja, funkcje

Słowo hormon pochodzi od greckiego słowa hormeo, co w wolnym tłumaczeniu, znaczy poruszać, pobudzać. Pierwszym