Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej - Antoni Jeżowski - książka

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej książka papierowa

Antoni Jeżowski

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej to kompleksowe oraz wyczerpujące omówienie zagadnień finansowania oświaty niepublicznej ze środków publicznych, obejmujących zarówno beneficjantów - szkoły i podmioty je prowadzące, jak i samorządy, głównie gminne i powiatowe, jako podmioty dotujące. Celem publikacji jest pomoc w poszukiwaniu najskuteczniejszych sposobów finansowania - niesprzecznych z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o finansach publicznych.

W opracowaniu omówiono:

- zagadnienia związane z funkcjonowaniem i finansowaniem przedszkoli i szkół niepublicznych,
- zadania organów dotujących i dotowanych w świetle art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty,
- zmiany w sieci przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez gminy i podmioty niebędące gminami, pokazane na kanwie nowych rozwiązań prawnych.

Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświaty niepublicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad takimi placówkami: w zakresie ich funkcjonowania - kuratorów oświaty, a w za kresie wykorzystania dotacji ze środków publicznych - regionalne izby obrachunkowe oraz, coraz częściej, samorządowe kolegia odwoławcze i izby skarbowe, także sądy.

Liczba stron: 336

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788326445613