Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce - Zieliński Mariusz, Jonek-Kowalska Izabela, Żabka Adam - książka

Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce książka papierowa

Zieliński Mariusz, Jonek-Kowalska Izabela, Żabka Adam

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książkę poświęcono analizie zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw i sektora publicznego (rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych) w odpowiedzi na wahania koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2001-2015. Bazując na wprowadzeniu teoretycznym do badanych w każdym z rozdziałów obszarów, autorzy ocenili zmiany sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw i sektora finansów publicznych, z podziałem na sektor rządowy, ubezpieczenia społeczne, sektor samorządowy. W ramach analizy uwzględniono związki (korelacje) podstawowych źródeł dochodów (przychodów) i wydatków (kosztów) ze zmianami koniunktury gospodarczej.
Poza wpływem koniunktury na sytuację finansową przedsiębiorstw i sektora publicznego w publikacji zaprezentowano:
- ocenę zmian kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw na podstawie analizy wskaźnikowej,
- analizę struktury i dynamiki aktywów przedsiębiorstw, źródeł finansowania, wyników finansowych oraz ich kosztowych i przychodowych determinant,
- analizę zmian struktury dochodów i wydatków sektora rządowego i ich wpływu na system ubezpieczeń społecznych,
- ocenę charakteru polityki fiskalnej prowadzonej przez sektor publiczny,
- ocenę roli samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych,
- analizę zmian struktury dochodów i wydatków sektora samorządowego.
Treści zawarte w monografii pozwalają na ocenę funkcjonowania sektora publicznego oraz komercyjnego w Polsce w latach 2001-2015 w kontekście zmian gospodarczych i mogą być wykorzystane zarówno jako materiał analityczno-poznawczy, jak i dydaktyczny. Autorzy oddając opracowanie w ręce czytelników żywią przekonanie, że jego lektura wzbogaci ich wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów w gospodarce rynkowej w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Liczba stron: 192

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788381020503

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0