Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020 - Dariusz Adrianowski, Karolina Patora, Jacek Sikorski - ebook

Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020 ebook

Dariusz Adrianowski, Karolina Patora, Jacek Sikorski

0,0
27,00 zł

Opis

Książka poświęcona jest ważnym zagadnieniom z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Autorzy przedstawiają własne poglądy na temat wybranych problemów będących przedmiotem ich badań, osadzając rozważania w perspektywie 2020 r.

W związku z przemianami, jakie dokonały się w ostatnich latach na świecie oraz wyzwaniami adresowanymi w nowym okresie programowania 2014–2020 („Horyzont 2020”) w Europie, należy oczekiwać zasadniczych przemian w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Obszarami, które znajdą się w centrum zainteresowania w związku z nową europejską strategią działania, są: polityka społeczna, polityka rozwoju nauki i polityka przemysłowa – ukierunkowane na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

W ten szeroki zakres rozważań w szczególności wpisują się problemy, z którymi mierzą się autorzy artykułów wchodzących w skład monografii. Obszar badań, wokół którego koncentruje się podejmowana problematyka, jest wszechstronny. W książce zawarto również wyniki własnych badań empirycznych autorów.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0