Excel tylko dla księgowych Zeszyt 2 - Magdalena Chomuszko - ebook

Excel tylko dla księgowych Zeszyt 2 ebook

Magdalena Chomuszko

0,0
10,10 zł

lub
Opis

Kolejny zeszyt z materiałami do szkolenia, które prezentuje jak zasilić danymi z pliku JPK_KR dowolny raport. W niniejszych materiałach zagadnienie przedstawione jest na przykładzie rachunku zysków i strat, lecz w oparciu o wiedzę ze szkolenia można zaprojektować niemalże każdy raport. Materiały te, wraz z filmami instruktażowymi dostępnymi na stronie podanej wewnątrz publikacji, prezentują jak efektywnym i przydatnym narzędziem dla każdego księgowego jest Excel wraz z danymi w pliku JPK.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 25
Magdalena Chomuszko

Excel tylko dla księgowych

materiały do szkolenia - poziom średniozaawansowany, Zeszyt 2

RedaktorMagdalena Chomuszko

Projektant okładkiMagdalena Chomuszko

© Magdalena Chomuszko, 2020

© Magdalena Chomuszko, projekt okładki, 2020

Kolejny zeszyt z materiałami do szkolenia, które prezentuje jak zasilić danymi z pliku JPK_KR dowolny raport. W niniejszych materiałach zagadnienie przedstawione jest na przykładzie rachunku zysków i strat, lecz w oparciu o wiedzę ze szkolenia można zaprojektować niemalże każdy raport. Materiały te, wraz z filmami instruktażowymi dostępnymi na stronie podanej wewnątrz publikacji, prezentują jak efektywnym i przydatnym narzędziem dla każdego księgowego jest Excel wraz z danymi w pliku JPK.

ISBN 978-83-8221-150-4

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

O metodyce STRE

Metodyka STRE (Swobodne Tworzenie Raportów w Excelu), powstała z myślą o księgowych. W dobie coraz pełniejszej informatyzacji pracy księgowego, zapotrzebowanie na umiejętność swobodnego korzystania z arkusza Excel wzrasta z dnia na dzień.

Jest to o tyle istotne, ponieważ Excel dzisiaj staje się bardzo przydatnym narzędziem dla księgowych. Dzięki niemu, można wykonać wiele prac szybciej, porządniej i poprawniej, a to jest to, na czym księgowym powinno teraz zależeć najbardziej.

Pracując na co dzień z księgowymi, często wskazywałam im na wiele możliwości Excela, które wydajnie wsparłyby nie tylko ich pracę, ale sprawiłyby, że dużo spokojniej, bez nerwów przekazywaliby swoje dane do kontroli organom skarbowym. I tutaj zaczynały się prawdziwe schody. Tylko nieliczni księgowi byli otwarci na pracę z Excelem, z możliwością włączenia go do bieżącej pracy, niemalże jako narzędzia podstawowego. Inni, niestety od razu komunikowali, że nie znają obsługi Excela w stopniu umożliwiającym im na analizę danych, czy tworzenia jakichś raportów, zestawień i co najgorsze, nie mają czasu, aby tego się teraz uczyć.

Trudno było nie przyznać im racji. Księgowy obecnie wykonuje chyba jedną z najbardziej absorbujących prac, więc zaczęłam zastanawiać się na d tym, jak sprawić, aby ułatwić księgowym szybkie nauczenie się przydatnych funkcjonalności Excela.

I tak właśnie zaczęłam pracować nad metodyką, którą nazwałam Swobodne Tworzenie Raportów w Excelu, bo taka właśnie jest misja tej metodyki. A jej główne cele są dwa:

— opracowanie metodą krok po kroku, prostych procedur, po wykonaniu których można uzyskać bardzo dobre efekty (raporty),

— opracowanie procedur prostych i uniwersalnych, czyli możliwych do wykorzystania przez każdego przy tworzeniu dowolnych raportów.

Od pewnego czasu wdrażam tę metodykę w różnych firmach, z różnymi ludźmi i najbardziej cieszy mnie to, że każdy chwyta w lot o co chodzi z tym Excelem. Zachęcam, nie tylko do zapoznawania się z metodyką STRE, stosowania jej w swojej pracy, ale też zachęcania innych, by włączali w swojej pracy księgowego, pracę z arkuszem Excel poprzez zastosowanie metodyki STRE i projektowanie własnych raportów.

rys. 15

Przykładowy raport

Na arkuszu raport umieszczony jest Rachunek Zysków i Strat, ponieważ został on wybrany jako przykładowy raport. Jednak na tym arkuszu umieszczamy dowolny raport, jaki ma być utworzony. Ważne jest, aby w uporządkowany i logiczny sposób zaprojektować listę pozycji raportu, co zostało opisane

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie, to materiały do szkolenia, które jest