Ewidencja operacji na rachunkach bankowych  w jednostkach sektora finansów publicznych - Jan Charytoniuk - ebook

Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych ebook

Jan Charytoniuk

0,0
16,99 zł

Opis

 

Opisy kont służących do ewidencji operacji dokonywanych na rachunkach bankowych zamieszczonych w załącznikach 1–3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) są zbyt ogólnikowe i z tego względu stwarzają osobom odpowiedzialnym za prowadzenie rachunkowości wiele problemów interpretacyjnych. W państwowych jednostkach problemy mogą się pojawić np. przy księgowaniu operacji dokonywanych na pomocniczych rachunkach bankowych służących do gromadzenia środków na niewygasające wydatki i dla dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa, a w urzędach jednostek samorządu terytorialnego problemy wystąpią przy wyborze sposobu księgowania w budżecie i w urzędzie dochodów i wydatków urzędu realizowanych bezpośrednio z rachunków bankowych budżetu.

W Poradniku przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące opracowania zasad (polityki) rachunkowości i ewidencji księgowej w zakresie operacji dokonywanych:

· na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

· na rachunkach bieżących i pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

· w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego,

· w innych niż urząd samorządowych jednostkach budżetowych,

w samorządowych zakładach budżetowych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne