Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz - Patryk Filipiak, Feliks Zedler, Anna Hrycaj - ebook

Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz ebook

Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Feliks Zedler

0,0
189,00 zł

lub
Opis

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii europejskiej powoduje, że coraz częściej stosunki prawne wykraczają poza obszar prawny jednego państwa. Dotyczy to również skutków wszczęcia postępowań upadłościowych. W prawie europejskim zasadniczym aktem prawnym regulującym problematykę związaną z transgranicznymi postępowaniami upadłościowym] jest rozporządzenie rady (WE) Nr 1 346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, któremu poświęcony jest niniejszy komentarz. W opracowaniu tym w szerokim zakresie wykorzystano nie tylko polską i zagraniczną literaturę przedmiotu, lecz również dotyczące tej problematyki orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF


Podobne