Etyka zawodu adwokata - Bergier Wojciech, Jacyna Jakub - książka

Etyka zawodu adwokata książka papierowa

Bergier Wojciech, Jacyna Jakub

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata od momentu rozpoczęcia praktyki adwokackiej do zakończenia współpracy adwokata z klientem.

Część I niniejszej publikacji została podzielona na rozdziały, w których omówiono następujące zagadnienia m.in.:
Rozpoczęcie praktyki adwokackiej (m.in.: oczekiwania dzisiejszych klientów, kontrowersje wobec specjalizacji adwokatów),
Kontakt z klientem (m.in.: sztuka rozmowy z nowym klientem, przygotowanie klienta do wizyty w sądzie),
Koszty adwokackie (m.in.: rozliczanie spraw z urzędu, umowa z klientem na obsługę prawną, dochodzenie roszczeń finansowych od klienta),
Wstąpienie adwokata do sprawy (m.in.: specyfika pomocy prawnej osobie tymczasowo aresztowanej lub umieszczonej w zakładzie leczniczym, ogólne zasady prowadzenia spraw z urzędu),
Reprezentowanie klienta w sądzie (m.in.: niestawiennictwo, dziesięć zasad przesłuchania na sali sądowej, immunitet adwokacki a odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, tajemnica adwokacka),
Adwokat w relacjach z prasą (m.in.: zasady komentowania bieżących wydarzeń i zapadłych orzeczeń),
Adwokat w postępowaniu apelacyjnym (m.in.: adwokat wobec sądowej porażki, apelacja wobec absencji klienta, przygotowanie klienta do rozprawy apelacyjnej),
Adwokat w postępowaniu kasacyjnym (m.in.: zakres pełnomocnictwa w sprawach z urzędu, odmowa sporządzenia kasacji, wypowiedzenie pełnomocnictwa klientowi z urzędu),
Zakończenie współpracy adwokata z klientem (m.in.: wydanie dokumentów, końcowe rozliczenie sprawy).

Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa zamieszczony w każdym rozdziale, który zawiera najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej.

Część II to niezwykle praktyczny element tej publikacji a mianowicie kazusy, czyli przykładowe zadania/stany faktyczne wraz z analizą danej sprawy i rozwiązaniem. Niniejsze opracowanie zawiera 3 kazusy dotyczące:

zasad wypowiedzenia klientowi upoważnienia do obrony i konsekwencji z tym związanych,
przestrzegania zasad koleżeńskości i norm etycznych przez adwokatów w sytuacji ewidentnego konfliktu interesów w postępowaniu sądowym,
publicznych wystąpień adwokata.

W prezentowanym opracowaniu wyróżniono ponadto istotne informacje z punktu widzenia praktyka, wiele przykładowych stanów faktycznych oraz wzory pism procesowych, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki”.

W publikacji zostały także zamieszczone następujące wzory pism procesowych takie jak m.in.:

wezwanie adwokackie;
umowa o zastępstwo procesowe;
wyznaczenie obrońcy z urzędu;
wniosek do sądu o wyznaczenie innego właściwego miejscowo pełnomocnika z urzędu;
listy obrońcy wyznaczonego z urzędu do skazanego;
oświadczenie woli klienta o nie wnoszeniu apelacji;
apelacja;
opinia pełnomocnika wyznaczonego z urzędu o braku podstaw do wniesienia środka prawnego;
skarga kasacyjna.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do adeptów zawodu prawniczego – adwokatów, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Jest to także pozycja bardzo przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także etyki oraz regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Publikacja ta adresowana jest także dla studentów prawa, wiążących swą przyszłość z zawodem adwokata.

Liczba stron: 266

Format (wymiary): 14.5x20.5cm

ISBN: 9788325550653

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0