Ekorewitalizacja. Zagadnienia architektoniczne - Wołoszyn Marek Adam - książka

Ekorewitalizacja. Zagadnienia architektoniczne książka papierowa

Wołoszyn Marek Adam

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi dla zakupu od 50,00 zł)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka jest poświęcona aspektom architektonicznym projektowania rewitalizacji zabudowy czynszowej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Pierwsza część książki poświęcona przedmiotowi badań zawiera analizę teorii zrównoważonego rozwoju i powstających na tej podstawie wytycznych dla architektury oraz zmian w projektowaniu, określanych przez niektórych autorów „architekturą zrównoważoną i projektowaniem zrównoważonym". W tej części opisano genezę i dokonano określenia różnych uwarunkowań w projektowaniu architektonicznym opartym na teorii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności uwarunkowań ekologicznych. W części tej określono też, że podstawą dalszych analiz jest spełnienie zasad etyki środowiskowej i minimalizacji oddziaływania na środowisko, a także konsekwencje tego.
Druga część książki, mająca na celu opisanie przedmiotu badań, jest analizą zabudowy czynszowej z XIX i początku XX w. w Szczecinie, reprezentatywnych miastach Polski (Warszawa, Kraków) i Europy (Paryż, Berlin). Wybrano miasta europejskie, które wywarły istotny wpływ na dziewiętnastowieczną zabudowę Szczecina. Spośród miast polskich scharakteryzowano miasta reprezentujące trzy zabory. Porównano podobieństwa i różnice, by określić implikacje dla rewitalizacji.
Trzecia część jest poświęcona szczegółowej analizie zmian, jakie winny zaistnieć w architekturze i rewitalizacji pod wpływem uwarunkowań ekologicznych i wybranych społecznych. Został tu przeanalizowany problem czasoprzestrzeni, energii w oparciu o źródła nieodnawialne i odnawialne, wody, surowców, materiałów i odpadów. We wszystkich rozdziałach zostały poddane analizie zagraniczne i krajowe doświadczenia, włącznie z pracami autora, jako przykłady wpływu poszczególnych uwarunkowań na wyżej wymienione procesy. Ta część zawiera również analizę i opis opracowań wykonanych przez autora lub przy współudziale autora. Szczególną uwagę zwrócono na projekt demonstracyjny ekologicznej renowacji kwartału mieszkalnej zabudowy z końca XIX i początku XX w. w Szczecinie. Założenia teoretyczne i koncepcję rewitalizacji ekologicznej, a następnie weryfikację rozwiązań projektowych przeprowadził zespół pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej pod kierunkiem autora. Autor dziękuje za współpracę i za możliwość cytowania wyników pracy
Podsumowanie zawiera wnioski końcowe, a także kodyfikację zmian i wytycznych przydatnych w rewitalizacji. Optymalizacja procesu projektowego dotyczącego rewitalizacji, wraz z wyakcentowaniem nowych jego elementów, jest jednym z istotnych rezultatów pracy.
Opracowanie kończy streszczenie pracy, bibliografia i spis ilustracji.

Liczba stron: 252

Format (wymiary): 17.0x24.0cm

ISBN: 9788362690152

Oceny
0,0
0
0
0
0
0