Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2020. Tom 2. Akta gospodarcze i administracyjne. Wydanie 10 - Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka - ebook
Opis

Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości:

  • stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków
  • składają się z 3 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej oraz etycznej,
  • zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych.

Tom 2 obejmuje Akta gospodarcze i administracyjne, a w nich:

  • propozycje odpowiedzi do kazusów egzaminacyjnych z lat 2010-2019,
  • zaktualizowane na obecny stan prawny kazusy gospodarcze wraz z propozycjami umów,
  • zaktualizowane na obecny stan prawny kazusy administracyjne wraz z propozycjami skarg i odwołań,
  • mini kazusy wraz z odpowiedziami z prawa administracyjnego,
  • wzór skargi do WSA z omówieniem,
  • kompletne akta spraw gospodarczych wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji,
  • apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków.

UWAGA!

Treść zadań egzaminacyjnych z lat 2010-2019 znajdziesz na stronie www.egzaminyprawnicze.beck.pl.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF

Podobne