Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty - Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski - ebook

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty ebook

Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski

0,0
99,00 zł

Opis

Nowa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wprowadziła wiele znaczących zmian dotyczących wykonywania tego zawodu.

Ustawa w obecnym kształcie reguluje warunki nabywania uprawnień do zawodu, określa zasady jego wykonywania, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy. Ustawa zmieniła także tryb przyznawania uprawnień tłumacza przysięgłego. Obecnie konieczne jest zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości.

Niniejsza pozycja stanowi kompendium dotyczące wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Drugie wydanie zawiera treść ustawy, komentarz do przepisów, teksty egzaminacyjne oraz dane teleadresowe komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmującej się organizacją i przeprowadzaniem egzaminów.
Autorzy wyjaśniają wątpliwości dotyczące egzaminów na tłumacza przysięgłego, a także prezentują przykładowe teksty egzaminacyjne w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz polskim.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF