Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim - Katarzyna Biernacka-Licznar - ebook

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim ebook

Katarzyna Biernacka-Licznar

0,0
149,00 zł

Opis

W dniu 27 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która reguluje warunki i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy. Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, muszą zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości.

Niniejsza publikacja to pierwsze na polskim rynku opracowanie zawierające podstawowe hasła z zakresu księgowości i rachunkowości. Książka ta pozwala na zapoznanie się z oryginalnymi dokumentami obowiązującymi w małych i średnich przedsiębiorstwach polskich i włoskich, które są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Publikacja jest polecana księgowym, doradcom podatkowym, studentom filologii włoskiej i kandydatom na tłumaczy przysięgłych oraz wszystkim tym, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat tłumaczeń z zakresu rachunkowości.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF