Efektywność funduszy inwestycyjnych - Katarzyna Perez - książka

Efektywność funduszy inwestycyjnych książka papierowa

Katarzyna Perez

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Prawidłowa i wyczerpująca ocena efektywności funduszy inwestycyjnych powinna obejmować analizę pod względem technicznym i fundamentalnym. Tylko w ten sposób można dokonać trafnych wyborów alokacyjnych dotyczących tych funduszy.
Z książki czytelnik dowie się:
- jakie jest podłoże teoretyczne całościowej oceny efektywności funduszy inwestycyjnych,
- jaki wpływ na poziom stóp zwrotu funduszy ma nieracjonalne zachowanie ich menedżerów i uczestników,
- jakie miary można wykorzystywać do oceny efektywności funduszy,
- jakie cechy funduszy wpływają na ich stopy zwrotu.

Z recenzji Prof. dr hab. Danuty Dziawgo:
Praca stanowi interesujące i wartościowe opracowanie na temat ewolucji podejścia do oceny atrakcyjności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. (…) Do jej walorów naukowych należy zaliczyć autorskie, nowatorskie podejście do wielu kwestii, a przede wszystkim krytyczny stosunek do wielu miar wykorzystywanych zarówno w praktyce, jak i badaniach naukowych. Autorka przejrzyście zestawia ich zalety, wady i ograniczenia. (…) Ponadto praca zawiera udaną próbę oceny efektywności uzyskiwanych wyników finansowych przez polskie fundusze inwestycyjne.


Z recenzji Prof. dr hab. Małgorzaty Doman:
Autorka bardzo ładnie łączy ogólną teorię rynków finansowych z problematyką funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i przekłada ogólne pojęcia i interpretacje na język świata tych funduszy. Ważną część monografii stanowi obszerne badanie empiryczne na temat efektywności funduszy inwestycyjnych na rynku polskim. (…) Uzyskane wyniki są zgrabnie przedstawione i dobrze obudowane starannymi odniesieniami do obszernej literatury. Do zalet książki należy przejrzysty sposób prezentowania omawianych treści za pomocą schematów, wykresów i tabel. Ponadto żywy sposób narracji powoduje, że książkę, mimo zaawansowania przedstawionych rozważań, czyta się łatwo i z przyjemnością.

Liczba stron: 440

Format (wymiary): 16.0x23.0cm

ISBN: 9788376417035

Oceny
0,0
0
0
0
0
0