Edukacyjna wartość dziecięcych pytań - Jolanta Bonar, Anna Buła - ebook

Edukacyjna wartość dziecięcych pytań ebook

Jolanta Bonar, Anna Buła

0,0
19,95 zł

Opis

Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii „Twórczość i Edukacja” wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. W serii ukazują się prace dotyczące problematyki edukacyjnych oraz społecznych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej.

Dotychczas ukazały się w serii:

Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, red. K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska

M. Modrzejewska-Świgulska, Twórczość codzienna w narracjach pedagogów

Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, red. M. Modrzejewska-Świgulska

K. J. Szmidt, Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

A. Chmielińska, Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Zwrócenie uwagi na rolę pytań w stymulowaniu aktywności poznawczej dzieci na etapie kształcenia elementarnego jest niezwykle potrzebne i ważkie, gdyż jest to etap kluczowy i krytyczny dla rozwoju wszystkich podstawowych umiejętności poznawczych uczniów. [...] Autorki prezentują zarówno wyniki badań, jak i zagadnienia naukowe przy jednoczesnej swobodzie gatunku i użytego słownictwa. Świadczy o tym posługiwanie się językiem nacechowanym w znacznym stopniu, dobrze pojętym w tym przypadku, subiektywizmem i ekspresyjnością. Obraz zjawiska jest konkretny, poddany oglądowi w kontekście osobistych doświadczeń, przemyśleń, ale także aktualnego stanu wiedzy i kierunków rozwoju myśli naukowej z prezentowanego obszaru dociekań. Należy podkreślić, że Autorki swoje rozważania teoretyczne ilustrują wynikami badań własnych, które znacznie wzbogacają i wzmacniają sformułowane tezy. Materiał empiryczny jest bardzo ciekawy i zawiera ogromny potencjał interpretacyjny.

Z recenzji dr hab. Renaty Michalak, prof. UAM

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF