E-sprawozdania.102 odpowiedzu na trudne pytania - Gyongyver Takats - ebook

E-sprawozdania.102 odpowiedzu na trudne pytania ebook

Takáts Gyöngyvér

0,0
27,25 zł

Opis

Od 1 października 2018 r obowiązuje nowelizacja ustawy o rachunkowości, która narzuciła elektroniczną formę sprawozdań finansowych oraz wymóg przesyłania ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do Krajowej Administracji Skarbowej. Do wysyłania e-sprawozdań są zobowiązane wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Nadal mają one wiele wątpliwości z tym związanych.
Publikacja jest zbiorem odpowiedzi na pytania nurtujące naszych Czytelników. Zostały one uporządkowane w bloki tematyczne dotyczące:
● wymagań technicznych, terminów oraz podpisywania e-sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
● spółek osobowych, spółek cywilnych i spółek działających w warunkach specjalnych,
● jednostek małych i mikroprzedsiębiorców,
● podpisywania e-sprawozdań w podmiotach zagranicznych przez członków zarządu i udziałowców,
● podpisywania e-sprawozdań przez pracowników biur rachunkowych, księgowych i biegłych rewidentów,
● organizacji non profit – stowarzyszeń i fundacji,
● formy sprawozdań finansowych związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, samorządów gospodarczych i spółdzielni mieszkaniowych.
Wyjaśnień udzieliła ekspertka w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, wykładowczyni i redaktor naczelna „Biuletynu Głównego Księgowego” wydawanego przez INFOR.
Z opracowania można dowiedzieć się m.in.:
● Czy fundacje i stowarzyszenia muszą składać e-sprawozdania?
● Czy mikroprzedsiębiorcy muszą sporządzić informację dodatkową?
● Czy obowiązek złożenia e-sprawozdania może wykonać w imieniu klienta biuro rachunkowe?
● Czy data podpisania pliku musi być taka sama jak data wygenerowania pliku XML?
● Czy e-sprawozdanie należy wysyłać do KRS i KAS po jego sporządzeniu, czy dopiero po zatwierdzeniu?

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne