Dystrybucja ubezpieczeń Komentarz - Fras Mariusz, Kucharski Bartosz, Malinowska Katarzyna, Maśniak Dorota, Szaraniec Monika - książka

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz zawiera omówienie wszystkich przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z uwzględnieniem aktów wykonawczych.
Regulacja ta ma fundamentalne znaczenie dla działalności dystrybutorów ubezpieczeń oraz ich klientów, a także dla funkcjonowania rynku ubezpieczeń gospodarczych. Wprowadza z jednej strony wiele nowych rozwiązań prawnych istotnych dla działalności dystrybutorów ubezpieczeń, z drugiej strony treść przepisów prawnych budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte w orzecznictwie sądów ze względu na niedługi czas obowiązywania ustawy.

W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia jak:
- obowiązki rejestracyjne, zawodowe i organizacyjne dystrybutorów ubezpieczeń,
- obowiązki (głównie przedkontraktowe o charakterze informacyjnym) nałożone na dystrybutorów ubezpieczeń względem klienta,
- procedury wchodzenia dystrybutorów ubezpieczeń na zagraniczne rynki w całej Unii Europejskiej,
- sankcje i środki administracyjne z tytułu naruszenia przepisów ustawy,
- pozasądowe rozstrzyganie sporów z udziałem klientów,
- rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w ramach nadzoru mikroostrożnościowego nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń.
Komentarz został napisany w oparciu o najbardziej aktualną literaturę polską i zagraniczną oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorzy książki są przedstawicielami polskiej nauki i praktyki prawa wyróżniającymi się bogatym dorobkiem naukowym i zawodowym w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Liczba stron: 472

Format (wymiary): 16.5x24.0cm

ISBN: 9788381871563

Wydanie: 1