Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach - Jarosław Kordziński - ebook

Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach ebook

Jarosław Kordziński

0,0
59,00 zł

lub
Opis

W książce Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach szeroko omówiono zagadnienia kompetencji dyrektora szkoły jako przywódcy, wskazano jak je budować oraz w jaki sposób praktycznie z nich korzystać. Opracowanie zawiera dokładne opisy technik i metod pracy łączących sposób działania moderatora, facylitatora czy coacha w konkretnym kontekście zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły.

W publikacji przedstawiono m.in.:

  • nadrzędność przywództwa nad zarządzaniem,
  • powiązanie kompetencji moderatora, facylitatora i coacha z zadaniami dyrektora szkoły,
  • konkretne techniki działania w każdej z wymienionych ról,
  • połączenie kompetencji społecznych z kompetencjami z zakresu zarządzania,
  • możliwości rozwojowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
PDF