Dwór Zygmunta Augusta Organizacja i ludzie - Ferenc Marek - książka

Dwór Zygmunta Augusta Organizacja i ludzie książka papierowa

Ferenc Marek

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Dwór królewski w ustroju monarchicznym był i jest instytucją o szczególnym znaczeniu, spełniająca wielorakie, często trudne do uchwycenia funkcje. Rola dworu w państwie była ogromna i nie sposób jej przecenić. W Polsce dwór królewski okres świetności przeżywał w okresie renesansu, w czasach panowania dwóch ostatnich Jagiellonów.
Książka „Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie” została po raz pierwszy wydana drukiem w 1998 r. Jej podstawą była rozprawa doktorska, napisana i obroniona w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem profesor Ireny Kaniewskiej. W niniejszym drugim wydaniu wprowadzono jedynie niezbędne drobne poprawki i uzupełnienia. Zasadniczym celem pracy było pokazanie struktury organizacyjnej polskiego dworu królewskiego w drugiej połowie XVI w. oraz działających w jego składzie dworzan i funkcjonariuszy dworskich. Integralną i niezmiernie ważną częścią publikacji jest wykaz niemal wszystkich ludzi pracujących na dworze, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska. Książka napisana została głównie w oparciu o bardzo obszerne i cenne rękopisy z zespołu Rachunków Królewskich przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Liczba stron: 400

Format (wymiary): 17.0x24.1

ISBN: 9788378893486