Dotacje na działalność pożytku publicznego - Kotowski Jarosław - książka

Dotacje na działalność pożytku publicznego książka papierowa

Kotowski Jarosław

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

Książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Publikacja zawiera:

13 wzorów niezbędnych dokumentów
30 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
liczne orzecznictwo sądowe

W książce omawiamy:

rodzaje zadań publicznych, które mogą być dotowane z ustawy o pożytku publicznym,
zakresy kompetencji poszczególnych organów i poziomów JST w zakresie przyznawania dotacji z pożytku publicznego,
procedurę ubiegania się o środki budżetowe, w tym środki pochodzące z dotacji,
możliwości dotowania zadań publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym przypadku gdy prowadzą działalność odpłatną i nieodpłatną,
zagadnienia związane z otwartym konkursem ofert: Jakie są zasady obowiązujące przy zlecaniu zadań w trybie otwartego konkursu ofert i kiedy można zastosować ten tryb? Jakie są nieprawidłowości przy zleceniu zadań w trybie otwartego konkursu ofert? Jakie są zasady działania komisji konkursowych? Jak unieważnić konkurs? Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę w konkursie? Jak opublikować wyniki konkursu? Jak przeprowadzić kontrolę udzielonej dotacji? Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań i rozliczyć dotacje?
zagadnienia związane z trybem uproszczonym pozyskiwania środków na gruncie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie: Jakie są warunki zastosowania tego trybu? Jakie są ograniczenia w tym względzie?
zagadnienia związane z trybem bezkonkursowym i inicjatywą lokalną,
zasady i tryb postępowania w związku z udzielaniem, przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji na gruncie wielu ustaw (np. ustawa o systemie oświaty, ustawa o ochronie zabytków) – w przypadku wychwycenia sprzeczności między regulacjami w poszczególnych aktach proponujemy logiczne, praktyczne rozwiązania,
odpowiedzialność prawną wynikającą z faktu udzielenia, przekazania bądź otrzymania dotacji.

Książka zawiera przykłady uchwał, umów i innych dokumentów, przydatnych w codziennej działalności sektora publicznego, np.:

Wzór uchwały w sprawie trybu postępowania w przypadku zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Decyzja w sprawie zwrotu dotacji do budżetu gminy
Wzór uchwały o dotowaniu sportu
Wzór rocznego programu współpracy
Wzór uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
Uzasadnienie do projektu uchwały rady miasta
Wzór wniosku o realizację zadania publicznego
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Wzór umowy zlecenia zadania
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wraz z publikacją odrzymasz miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl, do modułu Finanse i księgowość

Liczba stron: 290

Format (wymiary): 16.5x23.8cm

ISBN: 9788325570460

Wydanie: 1

Oceny
0,0
0
0
0
0
0