Dotacje dla pracodawców – jak uzyskać i rozliczyć - Opracowanie zbiorowe - ebook

Dotacje dla pracodawców – jak uzyskać i rozliczyć ebook

0,0
36,19 zł

Opis

Z publikacji dowiesz się:
• Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników
• Jakie dofinansowanie można otrzymać zatrudniając niepełnosprawnych
• Jak ująć dotacje w rozliczeniach podatkowych
• Jak ewidencjonować dotacje w księgach rachunkowych
Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych, mogą korzystać z wielu form bezpośredniego wsparcia finansowego z urzędu pracy. Wsparcie może dotyczyć zarówno kosztów kursów i szkoleń takich osób, jak i kosztów ich wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracodawcę. Ponadto w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia oraz 50+ pracodawca może uzyskać 12-miesięczne zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Równie wymierne korzyści może przynieść zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Wynagrodzenia tych osób są bowiem dofinansowywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podobnie jak zorganizowanie dla nich stanowisk pracy.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF