Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2015 - Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski - ebook

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2015 ebook

Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski

0,0
81,27 zł

Opis

Komplet wzorów wewnętrznych uregulowań w zakresie gospodarki finansowej

Każda jednostka musi posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjętą przez nią politykę rachunkowości.

W książce zaprezentowano wzory wewnętrznych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych m.in.:

  • Plan kont
  • Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
  • Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
  • Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
  • Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur windykacji należności

Publikacja skierowana jest do głównych księgowych, księgowych oraz kierowników jednostek jako osóbodpowiedzialnych za całość gospodarki finansowej jednostki.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne