Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej. Tom 25 - Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz - ebook

Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej. Tom 25 ebook

Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz

0,0
49,00 zł

Opis

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce zachodzą ciągłe zmiany zarówno w sferze społecznej, jak i demograficznej, wpływając na bezpieczeństwo na świecie. Szczególnie istotne zmiany dotyczą liczby ludności. Przeobrażenia demograficzne wynikają nie tylko z poziomu dzietności czy umieralności, ale także dotyczą struktury narodowościowej państw.

Struktura ta jest kształtowana przez zjawisko migracji. Jednym z najważniejszych motywów migracji jest niski poziom bezpieczeństwa społecznego w danym kraju. Wynika on z niewypełniania przez państwo takich funkcji, jak: ochrona egzystencjalnych podstaw życia, tworzenie warunków do zaspokajania indywidualnych potrzeb oraz realizacji aspiracji życiowych, zapewnienie ochrony zdrowia czy gwarancji emerytalnych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF